Cinsel Gücü Arttırıcı

13 Ekim 2014

Bitkilerin cinsel gücü doğal yoldan arttırdığına inananlar, son yıllarda doğal beslenme yanlılarının artışıyla yandaş sayısını da arttırmışlardır. Bunlara göre, her şeyin çaresini doğada aramak gerekir. Çünkü doğa her sorunun çözümünü de vermiştir, yeter ki neyin nerde olduğu bilinsin. Burada, kekik, nane, maydanoz, tere, su teresi, kuzukulağı gibi doğada bulunan nice ot, nice bitki vardır ki hepsi de cinsel gücü arttırıcı önemli etkilere sahiptir. Soğan sarımsak gibi sebzelerin bu alandaki değerleri bilinmemektedir. Eski çağların ünlü bir bilgini eğer kadınlar sarımsağın neler yapmaya gücü olduğunu bilselerdi.

Cinsel Gücü Arttırıcı Yiyecekler

Dizlerinin üstünde sürünerek onu toplarlardı sözünü boşuna söylememiştir. Zamanında patates de bu alanda etkisiyle ayrıca ün yapmış, patates yiyenler kendilerini cinsel açıdan başa çıkılmaz kabul etmişlerdir ama sonradan yedeğe alınmıştır. Kuşkonmaz bu alanda belki biçiminin de çağrışımıyla cinsel gücü arttırıcı sebzeler içinde günümüze kadar ulaşan bir ünün sahibi olmuştur. Bu konudaki zengin folklor tarihin geçmiş dönemlerinde çocuk sahibi olmakla, eşler arasındaki cinsel soğukluğu gidermek amacıyla ya da cinsel gücü arttırıcı yiyecekler kullanarak yaşama zevkini arttırmak İçin duyulan gereksinmelerden doğmuş olmalıdır. Yeni olana, bilinmeyene duyulan insan merakı bu konuda da ufuklar açmış, afrodizyaklar listesine yeni maddeleri eklemiştir.

Cinsel Gücü Arttırıcı Baharatlar

Ancak bu alanda yapılan çalışmalar, öne sürülen savları bilimsel açıdan doğrulamamış, sözü geçen maddelerden hiçbirinin cinsel gücü arttırıcı olduğuna ilişkin nesnel (objektif) veriler elde edilememiştir. Sonuçta, bütün öne sürülen motivasyon aracı olduğu, inandırıcılığı nedeniyle etkin bulunduğu kanısına varılmıştır. Bu da hemen kenara atılacak bir etki değildir. İnsanların çoğu zaman sıkımlarına karşı bir şeylere inanma gereksiniminde olduktan dikkate alınınca, böyle bir inanışın da etkili olabileceğini düşünmek gerekir. Aslında sağlıklı bir beslenme cinsel hayatın mutlulukla sürdürülmesi için yeterlidir. Ama cinsel mutluluk anlayışı toplumdan topluma, dönemden döneme, kişiden kişiye değiştiği için cinsel gücü arttırıcı larda insanoğlunun gündeminden belki de hiçbir zaman çıkmayacaktır Burada asri düşünülecek nokta, insanların kendilerinden neden hoşnut olmadıkları, cinsel gücü arttırıcı için zorlanmaya neden gerek duyduklarıdır. Belki de cinsel gücü arttırıcı bunca önemli kılan düğüm burada yatmaktadır. Bu da sonuçta bir bilinçli cinsellik konusu değil mi?...

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici