20 Ekim 2014

Doğallık açısından birbirinden hiçbir farkı olmayan cinsel davranışlar, bu davranışların sonuçları birbirine karşıt duruma sokulmuş, böylece de insan bedeni üzerindeki egemenlik kurulup sürdürülmüştür. Toplumsal değer yargılarına namus, ahlak, erdem olarak sokulan, aslında ise toplumdaki mülkiyet ilişkilerinin yansıması olan kavramlar, insanlar üzerinde yüzyıllar boyunca egemen olmuş, günümüzde de pek çok toplumdaki cinsel davranışların kuralları olmayı sürdürmüşlerdir. Cinsel özgürlük mücadelesi, bu nedenlerle de insanoğlunun özgürlük mücadelesinin en zorlu bölümünü oluşturmuş, bugün bile en güç mücadele bölümü olma özelliğini korumuştur.

Toplumda Cinsel Özgürlük

Cinsel özgürlük, yani insanın kendi bedeni, kendi cinselliği üzerinde karar verme hakkı, özgürlükler arasındaki net yerini alamamıştır. Toplumumuzun ilerici, demokrat, özgürlükçü kesiminde bile özgürlükler, düşünce özgürlüğü konuşma özgürlüğü örgütlenme özgürlüğü olarak kabul edilmiş, duygu özgürlüğü hele de cinsel özgürlük alanları özgürlük için mücadele edilmesi gereken alanlar olarak kabul edilmemiştir. Oysa kişisel düşüncelerimiz, kişisel davranışlarımız ne olursa olsun, insanların kendi bedenleri, kendi cinsellikleri üzerinde karar verme hakla n özgürlüklerin bütünü içinde kabul edilmedikçe özgür insana ulaşmak olanaksızdır. Sadece emeğin özgürleşmesini kabul etmek, bedenin özgürleşmesine kayıtsız kalmak, özgürlük mücadelesinin önemli bir eksiği olmakta, egemen ideolojinin önemli bir alanda gücünü sürdürmesine yol açmaktadır.

Cinsel Özgürlük Sorunu

İnsanın kendi bedenine yabancılaştırması, böylece bedenin denetim altına alınarak toplumdaki sömürünün bir parçası yapılmasının güçlü dayanaklarından birisi insanı insanca yanı hayvansı yanı diye ikiye ayırmak olmuştur. Düşünmek, duygulanmak, şiir yazmak, hayal kurmak insanca yanımız olarak nitelenmiş, yüceltilmiştir. Ama özellikle cinsel hayatime bu alanın dışına çıkarılmış hayvansı yanımız olarak nitelenmiştir. Cinsel hayatımız içinde yer alan cinsel istekler, cinsel organlar, cinsel ilişki hep hayvansı yanımıza ilişkin sayılmış, aşağılanmıştır. Bugün genç kızlarımız içinde yapılan araştırmalar, kimi genç kızlarımızın cinsel İlişkiye hayvanca bir iş gözüyle baktıklarını ortaya koymakta ve cinsel özgürlük kavramını lekelemektedir, keşke hayatımızda hiç yer almasaydı gibi dileklere yol açmaktadır. Cinsel tecavüzlere hayvanca saldırı nitelemeleri yapılmakta, böylece insanın hayvansı yanına sürekli göndermeler yapılmaktadır. Ama hiç bilinmeyen yanı hayvanların bu alanda nasıl davrandıklarıdır, önce o durumu görmekte yarar yok mu?

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici