13 Kasım 2014

Grup seks in nedeni: Tıbbın söyledikleri ise, kahramanımızın söylediklerinden değişik. Dr. Oktay Akkent ile Dr. Zare Karakaş hemen hemen aynı noktalarda birleşiyorlar: Bu ve bunun benzeri olaylar, normal seks in meydana getirdiği bir gelişim değil. Sosyo ekonomik koşulları yüksek kesimde seks i, sapıklığa varan derecede bir cinsel bunalım içinde görüyoruz.

Grup Seks

Çünkü artık normal hayattan bekledikleri hemen hemen kalmamıştır. Merak ve değişkenlik isteği kendilerine hakimdir. Yaratma güçleri çok azalmıştır. Dış çevreden etkilenmekte, iyi sandıkları şeyleri aşın uçlardan almaktadırlar. Ekonomik imkanlarının fazlalığı da, bu tür aşırılıklarına olanak sağlamaktadır. Yine ekonomik koşulların sağladığı imkanlarla, bu kesimdeki cinsel bunalımlarda kadın öne geçmektedir.

Grup Seks Yapma

Bu cinsel taşma ve sapmalar konusunda Dr. Akkent ayrıca şu görüşü ortaya atıyor: Alman toplumunda kadın ve erkeklerin bilinç altında toplanan cinsel baskıların faşinglerde boşaltıldığını görüyoruz. Bu en azından bir yıllık bir rahatlık saklıyor. Eskiden islam da bunun bir başka türünü, dört kadınla evliliğe cevaz verme şeklinde görüyoruz. Bugün gerek ekonomik açıdan, gerek yasal yönden buna imkan yok. Grup seks, kah bunalım yaratıyor, kah gizlilik içinde problemli olarak devam ediyor.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici