Nevrozların Kökenini

4 Kasım 2015

Nevrozların kökeni bağladığımız her türden takıntıya ve bastırmaya açık olduğu için, Odipus kompleksinin nevrozlarm çekirdeği olduğu tezinin evrenselliğini geri almamız gerekiyormuş gibi gözükebilir. Ama bu düzeltmeyi yapma konusunda gönülsüz olanlar varsa, bunu yapmaları gerekmez. Bir yandan Odipus kompleksinin içeriğini çocuğun her iki ebeveyniyle olan ilişkilerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletebilir; ya da öte yandan kız çocuğunun ancak negatif kompleksin kontrolü altında gelişen önceki bir dönemi aştıktan sonra normal pozitif Odipus durumuna ulaşabildiğini söyleyerek yeni bulgularımızı hesaba katabiliriz

Nevrozların Kökeni ve Baba Düşmanlığı

Nevrozların kökeni gerçekten de o evrede babaya duyduğu düşmanlık oğlanlarda tipik olan noktaya hiçbir zaman ulaşmasa da küçük kızın babası baş belası bir rakip olmaktan öteye pek geçmez. Ne olursa olsun, erkeğin ve kadının cinsel gelişimi arasında net bir paralellik beklentisinden uzun zaman önce vazgeçmiştik. Tıpkı bir başka alanda, Yunan uygarlığının arkasında Girit Miken uygarlığının keşfedilmesi gibi, kızlardaki bu Odipus öncesi evre üzerindeki içgözlemimiz de bizi şaşırtır. Anneye yönelik bu ilk bağlılık alanındaki her şey analizde anlaşılması bana öylesine zorzaman içinde son derece bulanıklaşmış, canlandırılması neredeyse imkânsız geliyor ki özellikle amansız bir bastırmaya yenik düşüyormuş gibi gözüküyor. Nevrozların Kökeni ama belki de bu izlenimi edinmemin nedeni analiz ettiğim kadınların, söz konusu ilk evreden kaçarak babalarına geliştirdikleri bağlılığa tutunabilmeleridir.

Nevrozların Kökeni ve Tedavi Etkileri

Nevrozların kökeni gerçekten de tedavi ettikleri kadınlarda uygun bir anne ikamesi olmaları nedeniyle kadın analistler örneğin Jeanne Lamplde Groot ve Helene Deutsch gibibu olguları daha kolay ve net algılayabilmişlerdir. Kendi adıma herhangi bir olayı tamamen çözmeyi başarmış değilim; bu nedenle en genel bulguları sunmakla yetineceğim ve vardığım yeni görüşlere ilişkin sadece birkaç örnek vereceğim. Bunlardan birisi, anneye yönelik bu bağlanma evresinin histerinin kökeniyle özellikle yakından ilgili olduğu kuşkusudur ki hem evrenin hem de nevrozun tipik anlamda kadınsı olduğunu ve anneye yönelik bu bağımlılıkta kadınlardaki sonraki paranoyanın tohumunu bulduğumuzu düşününce bu şaşırtıcı olmaktan çıkar. Çünkü bu tohum şaşırtıcı olsa da düzenli görülen anne tarafından öldürülme (yenilme?) korkusu gibi gözükmektedir. Nevrozların Kökeni bu korkunun, eğitim ve bedensel bakım sürecinde annenin koyduğu çok yönlü kısıtlamaların sonucunda ona karşı çocukta gelişen bir düşmanlığa karşılık geldiği ve çocuğun ruhsal örgütlenmesinin ilk evresinde yansıtma mekanizmasının tercih edildiği varsayılabilir. Yeni şeyler olarak dikkatimi çeken iki etkenle başladım: kadının babaya yönelik güçlü bağımlılığının, annesine duyduğu aynı ölçüde güçlü bir bağlılığın mirasından başka bir şey olmadığı ve bu ön evrenin beklenmedik ölçüde uzun sürdüğü. Şimdi bu yeni bulguları kadın cinselliğinin bilinen gelişim tablosuna eklemek için biraz geri gideceğim. Bunu yaparken belli ölçüde tekrar kaçınılmaz olacaktır. Kadınlardaki durumu erkeklerdekiyle karşılaştırmak sunumuza yardımcı olacaktır. Nevrozların kökeni makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…..

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici