11 Kasım 2015

Cgörmeden hayata atılmış kişiler için medya, okul niteliği taşımakta, rehber ve öğretmen işlevi görmektedir. Yayın içeriği pozitif bilime dönükse toplum doğruları öğrenerek gelişir, magazine dönükse yozlaşma artar.

Medyanın Aileye Etkisi ve Eğitim

Medyanın aileye etkisi bu açıdan medya, özellikle az gelişmiş ülkelerde büyük önem taşıyan, kullanılış biçimine göre hem yararlı, hem de tehlikeli bir silahtır. Televizyon geliştikçe gazete tirajlarının düşmesi, düşük eğitim düzeyindekilerin medya değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Zaten genellikle gazetenin resimlerine bakıp resim altlarını okurken şimdi onun yerine ekran seyretmeyi tercih eden bu kesim, kitap da okumadığı için, zamanla daha da karanlığa gömülmektedir. Medyanın aileye etkisi ABD, Almanya gibi en gelişmiş ülkelerde bile nüfusun yarıdan çoğunu içine alan bu durum, geri kalmış ülkelerde toplumun neredeyse tamamını kapsamaktadır. Magazin basınından televizyona kayan kesim için, bu medya da aynı içerikte yayın yapıyorsa, kurtuluş şansı çok azalmaktadır.

Medyanın Aileye Etkisi ve Magazinler

Medyanın aileye etkisi televizyon yayınları pozitif bilgiye dönük ülkelerde magazin okuyucusunu bile çağdaş doğruya yöneltme olanağı bulunması, TV yayınlarının devlet kontrolünde olup olmaması tartışmasını ortaya çıkarmaktadır. Medyanın aileye etkisi yayın organlarında devlet vesayeti arzu edilecek bir sistem değildir. Ama tümüyle özgür özel televizyonun ticari amaçla kamu yararını hiçe sayarak eğitimsiz seyirciyi kötü yönlendirmesi, bu kitle üzerindeki tek eğitim şansını da kaçırmak anlamına gelecektir.

  • Yani ortaya şöyle bir çelişki tablosu çıkmaktadır
  • TV, toplumun eğitimi bakımından etkili bir araçtır.
  • Ticari amaçlarla bu etkenliği olumsuz yönde kullanacak özel kuruluşların varlığı düşünülünce, yayınlarda devlet kontrolü gereği ortaya çıkmaktadır.
  • Ama bu önlem de basın ve yayın özgürlüğü fikri ile uyuşmamaktadır.
  • Öte yandan devletin, TV üzerindeki gücünü olumlu yönde kullanacağı, yani televizyonun bir iktidar borazanı olmayacağı yolunda bir garanti de söz konusu değildir.
  • Özgürlükçü demokrasi açısından, "bırakınız yapsınlar, özel sektör rekabeti her şeyi halleder" görüşü de bu konuda geçerli değildir.

Buraya kadar söylenenler, medyanın aileye etkisi açısından da aynı hassas varlığını düşündürmektedir. Medyanın aileye etkisi makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…..

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici