29 Temmuz 2015

Cinsel yaşamın özel yanlarından biridir. İşkenceye ya da hakarete uğradığı zaman cinsel coşkusu özellikle artan ya da ancak işkence ya da hakaret sonucu cinsel dürtüleri harekete geçebilen kişilere mazoşist adı verilir. Bu konuda unutulmaması gereken en önemli nokta şudur: Herkeste mazoşizm, sadizm ve de genellikle cinsel sapıklık olarak nitelenen birçok sapmaya rastlanılabilir. Bütün bunlar doğal cinsel ilişkiler çerçevesi içinde var olan şeylerdir. Ancak tüm cinsel davranışları reddederek bir tek cinsel davranış üzerinde ısrarla duran kişilerin durumu tehlikelidir, çünkü bu ısrar ciddî bir ruhsal bozukluğun işaretidir.

Mazoşist Tavır ve Davranışlar

Mazoşizm terimi, Leopold von Sacher Masoch adlı bir Alman yazarının adından türetilmiştir. 19 Y.Y.'da yaşamış olan bu yazar, kitaplarında karısının kendisine yaptığı işkencelerden ne büyük bir zevk aldığını açıklamıştır. Öte yandan çeşitli mazoşizm örneklerine din tarihlerinde de rastlanır. Doğal ve olağan yollarla ortaya çıkarmış yasak olan cinsel dürtülerini kendi kendine eziyet etmek yoluyla doyuran pek çok din adamı vardır. Örneğin, her türlü cinsel ilişkiden uzak yaşamak zorunda kalmış rahibelerin, kendi kendilerine uyguladıkları en akla hayale gelmedik işkencelerden ne büyük bir zevk aldıkları, uzun süre açlık çekmekten, kırbaçlanmaktan. bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişilerin kanlarını içmekten, cüzzamlıların yaralarını yalamaktan ne kadar çok hoşlandıkları bilinmektedir. Bu rahibelerden bazıları azize bile ilân edilmişlerdir. Bir zamanlar, tek özellikleri kendi kendilerini ya da birbirlerini kırbaçlamak olan pek çok sayıda kişinin bir araya toplandığı büyük organizasyonlar vardı. Ama ne bu organizasyon içindeki kişiler ne de onları destekleyenler, kırbaçlanmanın gerisinde cinsel dürtülerin yattığını bilmiyorlardı. Mazoşizm  günümüzde bile dünyanın bir çok ülkesinde oldukça çok sayıda mazoşist bulunmaktadır. Çoğu kez, kişileri bu tür davranışlara sürükleyen tohumun yıllarca önce, çocukluk yılları sırasında ekildiği kesindir. Bazı durumlarda ise, kişilerin çocukken tabi tutuldukları aşağılayıcı, sadistçe cezaların daha sonraki mazoşist davranışlarını etkilediği sanılmaktadır Yetişme tarzının kişilerin tüm yaşamını etkilediği, kişiliklerini biçimlendirdiği bilinmektedir. Ama sonuçlar bu derece korkunç olduğu zaman, yetişme tarzının önemi çok daha üzücü bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu konuda, ünlü seksolog Krafft Ebing'in vermiş olduğu gerçek bir örnek burada tekrarlanabilir. Bay X. 38 yaşında bir mühendistir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Evlilik yaşantısında mutlu olmakla birlikte, arada sırada kendi mazoşist eğilimlerinden haberdar olan bir fahişeyle ilişki kurmaktan kendini alamamaktadır. Bay X, söz konusu fahişeye cinsel birleşmeden önce oynaması gereken oyunu öğretmiştir ve kadın bu oyunda oynamak zorunda olduğu rolü gayet iyi bilmektedir. Bay X odaya girer girmez kadın yerinden fırlayıp onun kulağına asılmakta ve odanın dört bir yanına sürükleyerek, «burada ne arıyorsun, bu saatte okulda olman gerektiğini bilmiyor musun?» diye bar bar bağırmakta, bağırırken de bir yandan onu dövmektedir. Bu dayak faslı, erkek yere düşüp, dizleri üstünde sürünerek af dileyinceye değin devam etmektedir. Af diledikten sonra kadın Bay X e içinde yiyecek ve meyve bulunan bir sepet verir (okula giden çocuklara verilen cinsten) ve gene onu kulağından çekip sürükleyerek hemen okula gitmesi gerektiğini tekrarlar. Erkeğin dayak ve azarlamalardan coşarak penisi sertleşinceye değin bu oyun devam eder. Sonunda penisi sertleşen erkek "Peki gidiyorum, okula gidiyorum!" diye bağırır ve hemen cinsel birleşmeye geçer. Bu mazoşistlik oyunun erkeğe çocukluğunda verilen cezaların bir kalıntısı olduğu kuşkusuzdur. Mazoşizm olgusu içinde gardiyan mahkum, köle efendi, çocuk ebeveyn,  kedi köpek sahip, katil kurban v.b. gibi dikta itaat oyunları çok önemlidir. Bu tip oyunlar ya da kurgulanan senaryolar sadomazoşist yönüyle her iki tarafa da yoğun cinsel haz vererek, oyun sonunda başlayacak cinsel birleşmede çoğu zaman doyuma daha çabuk ulaştırır.

Erkek ve Kadın Mazoşizm

Hem kadınlar hem de erkekler mazoşist olabilirler. Bu davranışın erkekler arasında daha çok göze çarpmasının nedeni belki de çocukluklarından beri bir kadın tarafından «sıkı yönetilmek» isteyen erkeklerin aradıkları tip kadını bulmakta zorluk çekmelerindendir.  Oysa, bugünkü baba erkek toplumlarda kadınların kendilerini sıkı yönetecek erkeklere rastlamaları hiç de güç bir şey değildir. Şunu da eklemek belki yerinde olur. Cinsel duygularını uyandırmakta güçlük çeken kadınlar, kendi cinsel dürtülerini doyurmak isteyen kocalarının zorlamalarına maruz kalmak, zamanla bir çeşit pasif mazoşizm haline dönüşebilir.
 


Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici