Kadının Nevrozu

28 Ekim 2015

Bir kadının nevrozu benliğine yeterince derinlemesine girebildiğimiz zaman, erkek gibi penise sahip olmaya yönelik bastırılmış bir arzuyla sık sık karşılaşırız. Bu arzuya "penis arzusu" deriz ve iğdiş kompleksinin bir parçası olarak görürüz. Böyle bir kadının yaşamındaki fazla erkeksi bir mizacın sonucunda sık sık görülen talihsiz olaylar bu çocukluk arzusunu tekrar canlandırır ve libidonun geriye akışı yoluyla kadının nevrozu, nevrotik semptomların başlıca aracına dönüştürür. Diğer kadınlarda bu penis arzusunun hiçbir belirtisini görmeyiz; bunun yerini çocuk arzusu almıştır ve bunun engelletmesi gerçek yaşamda nevrozun ortaya çıkmasına neden olabilir Sanki bu kadınlar, doğanın kadınlara çok gördüğü penisin yerine bebek verdiğini anlamışlar (bu bir güdü olarak iş görmese de) gibidir. Yine başka kadınlarda çocukluklarında her iki arzunun da olduğunu ve birinin diğerinin yerini aldığını görürüz. İlk önce erkek gibi bir penise sahip olmak istemişler; daha sonra yine çocuksu da olsa sonraki bir evrede bunun yerini bebek arzusu almıştır. Kadının nevrozu bulgularımızdaki bu çeşitliliğin, çocukluk yıllarındaki rastlantıya bağlı etkenlerden (örneğin erkek kardeşin bulunup bulunmaması, uygun bir dönemde yeni bir bebeğin doğumu gibi) kaynaklandığı, dolayısıyla penis arzusunun ve bebek arzusunun temelde özdeş olduğu izlenimi ediniriz.

Kadının Nevrozu ve Yaratıcı Etkisi

Kadının nevrozu sonraki yaşamda nevroz yaratıcı etkenlerin bulunmadığı kadınlarda çocuksu penis arzusunun nihai sonucunun ne olduğunu söyleyebiliriz: Bu arzu, erkek arzusuna dönüşür ve erkeği penise bir eklentiye dönüştürür. Dolayısıyla bu dönüşüm, kadın cinsel işlevine ters olan bir dürtüyü, bu işleve elverişli bir dürtüye dönüştürür. Bu tür kadınlar bu yolla, kadınsı olanın yanı sıra erkeksi tip sevgi nesnesi seçimine dayalı bir erotik yaşam sürme yetisini kazanır. Diğer olaylarda narsistik öz sevgiden nesne sevgisine geçişi mümkün kılan tek şeyin bebek olduğunu zaten biliyoruz.1 Dolayısıyla bu açıdan da bebek penis ile temsil edilebilmektedir. Ara sıra, kadınların ilk cinsel ilişkiden sonra gördükleri rüyaları dinleme fırsatım oldu. Bu rüyalar, kadında hissettiği penisi kendine alıkoymaya yönelik şaşmaz bir arzu olduğunu su yüzüne çıkarmıştır. Bu rüyalar, libidinal kökenlerinin dışında, kadının arzu nesnesi olarak erkekten penise geçici bir gerileme olduğunu gösteriyordu. Kişi, erkek arzusunu salt ussal bir temelde bebek arzusuna bağlamaya eğilimli olabilir, çünkü kadın bir erkeğin yardımı olmaksızın bebek sahibi olamayacağını er ya da geç anlayacaktır.

Kadının Nevrozu ve Erkek Arzusu

Kadının nevrozu ne var ki erkek arzusunun bebek arzusunda bağımsız ortaya çıkması ve tamamen ego psikolojisine iren anlaşılır güdülerden dolayı ortaya çıktığı zaman da başlangıçtaki penis arzusunun bilinçsiz libidinal bir pekiştirme olarak erkek arzusuyla birleşmesi olasılığı daha fazladır. Tanımlanan sürecin önemi, genç kadının narsistik erkekliğinin bir kısmının, böylece kadınlığa dönüşmesi ve artık kadın cinsel işlevine zararlı bir işleyiş gösterememesi gerçeğinde yatar. Örgensel öncesi evre erotizminin bir kısmı başka bir yoldan daha örgensel öncelik evresinde kullanılabilir duruma gelir. Bebek, "lumf"1 olarak ("Küçük Hans" analizine bakın), bağırsaklardan geçerek vücuttan ayrılan bir şey olarak değerlendirilir. Libidinal yükün başlangıçta bağırsağın içindekilerle birleşen belli bir miktarı böylece bağırsaklardan çıkan bebeğe aktarılabilir. Bebekle kaka arasındaki bu özdeşliğin linguistik kanıtı, "birisine bebek vermek" ifadesinde yatar. Çünkü kaka bebeğin ilk armağanıdır, vücudunun, sadece sevdiği birisinin ikna etmesi sonucu vazgeçeceği bir parçasıdır; gerçekten de sevginin bir ifadesi olarak bunu kendiliğinden bir armağan olarak verecektir; çünkü kural olarak bebekler yabancıları kirletmez. (Daha hafif de olsa sidikte de benzer tepkiler söz konusudur.) Kaka yapma, çocuğun narsistik ve nesne sevgisi tutumu arasında bir karar vermesini gerektiren ilk durumdur. Ya boyun eğip kakasından vazgeçerek sevgisine "kurban eder," ya da oto erotik doyum için ve daha sonra kendi iradesini ortaya koymak amacıyla kendine alıkoyar. Son seçimi yapması halinde nar şistçe anal erotizme tutunmadan kaynaklanan inatçılık ortaya çıkar. Kadının nevrozu makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…..

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici