Kadının Cinsel Sorunları

29 Ocak 2015

Kadının cinsel sorunları nelerdir? Kadının cinsel sorunlarından biri aslında kadının biyolojik bakımdan zayıf varlık olmasına dayanır. Yumurtalıkların çalışması, bir tür top oyununa benzemesi kadının çocuk doğurma­sını sağlar. Her yıl yumurtalıklardan ancak on iki yumur­ta düşer ve bunlar kendileriyle buluşacak şanslı spermi beklerler. Birleşme olsun veya olmasın, her ay, yumurta fallop tüplerinde tek başına kırk sekiz saat bekler.

Kadının Cinsel Sorunları Nelerdir

Eğer spermotoza gelmezse yumurta sabun köpüğü gibi patlar ve yok olur. (Kedilerde bu sistem çok daha değişiktir. Yumurtalar ancak birleşmeden sonra yumurtalıklardan çıkar­lar. Ve yumurta hevesli spermi hemen kapar.) Bu ziyankar sistemle kadın yılda ancak yirmi dört gün hamile ka­labilir. Diğer 341 gün üreme olanağını tamamen yitirir. Sonuçta vasat bir kadın hamile kalmadan 288 kez cinsel birleşmede bulunabilir. (Otomobilin arka koltuğunda veya hafta sonu göl gezintisinde meydana gelen talihsiz denemelerden söz eden bazı kadınlar bu gerçeği kabul etmek istemezler ama istatistikler bu sayıların doğruluğunu ka­nıtlamıştır.)

Kadının Cinsel Sorunları Hakkında

Hamile kalan kadınların yüzde yirmisinde, ha­milelik her hangi bir nedenle çocuk düşürme olayıyla ortadan kalkar. İşin kötü yanı insan yavrusu, sıkıntı verecek kadar ağır gelişir. Çocuğun ana rahminde gelişmesi bir yıla yakın sürer. Ve kadın ancak tek tek doğurur. (Hal­buki kediler yılda iki kez beşer, altışar yavru doğururlar.) Belli başlı kadının cinsel sorunları arasında en büyüğü budur.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici