15 Ağustos 2016

İstimna şekilleri, el ile doyum erkeklere nazaran kadınlarda çok daha çeşitlidir. Kendileriyle görüştüğümüz kadınlar, muntazaman veya ara sıra tatbik ettikleri altı muhtelif usulden bahsetmişlerdir. İstimna yapmış olan bu kadınların yarısı yalnızca bir usul tatbik etmiş, diğer yarısı ise ikinci veya üçüncü bir usul daha kullanmıştır. Görüştüğümüz kadınların istimna yaparken en çok kullandıkları usul. klitoris yahut Küçük Dudaklar veya ikisini birden elle tahrik etmektir. Klitoris ve küçük dudakların iç satıhları aşağı yukarı ayni derecede hassastır. İstimna yaparken kadın umumiyetle bir parmağını bu hassas satıhlar üzerinde yumuşak ve tempolu bir şekilde kaydırır yahut birkaç parmağı veya bütün eliyle bu uzuvların üzerine bastırır. Bazen küçük dudaklar hafifçe ve tempolu bir şekilde çekilir. Dudakların ucu klitorise bağlı olduğu için, dudakların her çekilişinde klitoris de tahrik edilmiş olur. İstimna şekilleri esnasında tahriklerin klitoris ve küçük dudaklarda toplanması, bunların dokunma duygusu bakımından en hassas uzuvlar olduğunu, sinir uçlarının en çok bu uzuvlarda toplanmış bulunduğunu göstermektedir. İstimna yaparken vajinanın derinliğine doğru nadiren bir şey sokulması, kadınların ekserisinde vajina diyarlarının sinir uçlarından mahrum olduğunun bir delilidir bununla beraber bazı kadınlarda vajinanın giriş kısmında hassas sinir uçları bulunmaktadır.


İstimna Şekilleri ve Cinsel Faaliyetler Şekilleri


İstimna şekilleri bazı hususi denemeler büyük dudakların da dokunmaya karşı oldukça hassas olduğunu göstermekte ise de istimna esnasında bu uzuvlar nadiren kullanılmaktadır. Temas vasıtasıyla yapılan tahriklere karşı hassas olan uzuvların hepsi şehevi bakımdan tahrik edilemezler, yani bu uzuvlara dokunulduğu zaman şehevi hisler uyanmaz. İstimna yaparken büyük dudakları işe karıştıranlar umumiyetle bütün tenasül uzvu üzerine bir tazyik yapmaktadırlar. Kalça tazyikleri. Görüştüğümüz kadınlardan 100 de 10 u zaman zaman bacaklarını birbiri üzerine atarak ve bütün tenasül uzuvları bölgesine devamlı veya tempolu bir tazyik yapacak şekilde birbirine bastırmak suretiyle istimna şekilleri yapmışlardır. Bacakların dizden yukarı kısımlarının bu şekilde birbirine bastırılması, klitorisi küçük ve büyük dudakları hep birden tazyik altında bırakır ve tahrik eder ki, bu da yine o uzuvların hassasiyetine bir delildir. Bir taraftan kalçalar birbirine bastırılırken, öbür taraftan elleriyle tenasül uzuvlarını tahrik edenler de vardır. Göğüsler, bilhassa göğüs uçları kadınların yarısında şehevi bakımdan hassas uzuvlardır. Görüştüğümüz kadınlardan yüzde 11 i bu uzuvları ya elleriyle veya yatağa yahut başka bir şeye sürtmek, ayni zamanda tenasül uzuvlarını da elle tahrik etmek suretiyle istimna yapmakta idiler. Kadınlardan 100 de 20 si, istimna yaparlarken vajinaları içine bir şey itmiş olduklarını söylemişlerdir. Bazıları bunu muntazaman yapmış ekserisi ise ara sıra ve diğer tahrik şekilleriyle birlikte olarak vajina içine bir şey ittiklerini bildirmişlerdir. Ancak bunlardan çoğu, bu esnada duydukları şehevi hissin vajina içinden mi, yoksa vajina ağzı ve bu ağız etrafındaki kısma yapılan temastan mı ileri geldiğinin farkında değildiler. Birçokları parmaklarını sadece vajinanın ağız kısmına kadar itiyorlar ve bu esnada avuçlarıyla tenasül uzvunun diğer tarafları üzerine bastırıyorlardı. Pek muhtemeldir ki duyulan şehvet heyecan vajinanın iç kısmının değil, fakat ağız ve etraf kısımlarının tahrik edilmiş olmasından ileri gelsin. Zira vajina içinde sinir uçları ya hiç yok veya pek azdır, fakat ağız kısmı ile dış tenasül uzuvlarında sinirler oldukça boldur.


İstimna Şekilleri Kadınlar İçin Yöntemler


İstimna şekilleri görüştüğümüz kadınlardan pek azı vajina içine başka bir madde ittiklerini söylemişlerdir. Hâlbuki birçok erkekler kadınların istimna şekilleri yaparken vajinalarına bir şey ittiklerini zannederler. Bunun için de aşk oyunu esnasında vajina içine parmaklarını iterler. Hâlbuki araştırmalarımız gösteriyor ki istimna yaparken vajinalarına bir şey veya parmak sokan kadınlar bunu daha ziyade şu sebeplerle yapmaktadırlar 1.Vajinalarının derinliğine kadar bir şey sokulmasından gerçek bir şehevi zevk almışlardır. Bu gibi kadınların vajina duvarlarında sinir uçları bulunabilir yahut vajina içine bir şey itilmesiyle cinsi münasebet arasında bir benzerlik görmekten heyecan duyabilirler. Vajina içine bir şey itmeyi bir erkek arkadaşları tavsiye etmiş olabilir. Birçok defalar cinsi münasebette bulununcaya kadar istimna yapmayı öğrenmemişlerdir ve şimdi istimna yapmaya başlayınca bunun tıpkı cinsi münasebettekine benzer şekilde yapılması lazım geldiğini düşünmüşlerdir. Bu gibi kadınlardan çoğu birkaç istimna tecrübesi yapıp ta kendi cinsi tabiatlarını daha iyi anladıktan sonra vajina içine bir şey itme âdetini derhal terk etmişlerdir. Bu çeşit bir istimna hareketini seyretmekten şehevi bir zevk duyan erkek arkadaşlarını memnun etmek istemişlerdir. Görüştüğümüz kadınlardan 100 de 2 si. Tenasül uzuvlarına elleriyle hiç dokunmaksızın ve sadece şehevi sahneler tahayyül ederek orgazma erişmişlerdir. Başka usuller. Görüştüğümüz kadınlardan 100 de 11 i daima veya ara sıra başka şekillerde istimna yapmışlardır. Bazıları tenasül uzuvlarını yattık, elbise, iskemle, yatak veya başka şeylere sürtmüşlerdir. Vajina içine su sıkmak, tenkiye şırıngası veya fitiller sokmak, idrar yoluna bazı küçük maddeler itmek ve diğer usuller pek nadir olarak kullanılmıştır. Görüştüğümüz kadınlardan 100 de 45 kadarı istimna yaparken 3 dakika veya daha az zamanda, 100 de 25 kadarı 45 dakikada orgazm olmuşlardır. Ortalama rakam. 4 dakikadan bir iki saniye eksiktir. Daha geç orgazm olanlar, daha çabuk orgazm olmak hususundaki kabiliyetsizlikleri dolayısıyla değil, fakat istimna hareketinden aldıkları zevki çoğaltmak için kasten işi uzatmışlardır. İstimna şekilleri esnasında orgazma erişme müddeti hakkındaki bu rakamlar, kadının cinsi tabiatı ve kabiliyeti hakkında çok önemli bir hakikati açıklamaktadır. Çok yaygın olan bir kanaate göre kadın erkeğe nazaran çok daha yavaş heyecanlanır ve daha uzun zamanda orgazm olur. Fakat istimna sahasındaki hakikatler bu kanaati desteklemiyor. Ortalama olarak bir erkek, eğer kasten işi uzatmazsa iki üç dakika içinde orgazm haline gelir ve ortalama olarak erkek yine ortalama olarak kadından ancak bir kaç saniye önce orgazm olurlar. Cinsi münasebet esnasında kadının çok daha yavaş orgazm haline gelmesi cinsi münasebet tekniğinin tesirli ve başarılı olmayışından ileri gelse gerektir. İstimnanın şekilleri adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici