15 Temmuz 2015

İstenmeyen Gebelikler


Dünyanın birçok yerinde, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de istenmeyen gebelikler oldukça sık rastlanmaktadır. Aileler daha fazla çocuk istemedikleri halde, gebeliği önleyici yöntemleri bilmediklerinden veya işi oluruna bırakıp, tedbirsizlik eseri kadının gebe kaldığı durumlarda, doğacak çocuğa bakacak güçte olmadıklarından, gebeliği istememektedirler. Bu istenmeyen gebelikler ise çeşitli sorunlar getirmektedir.19. yüzyıla kadar insan yaşamı oldukça kısa idi ve de bebek ölümü ile çocuk ölümü oranı çok yüksekti. Bu nedenle bir ailede kadın bugünkü ölçülere göre fazla çocuk doğurmakla beraber, bebekken bu çocukların bir kısmı öldüğü için nüfus artması pek fazla olmuyordu. Birinci Dünya Savaşı\'ndan sonra çeşitli ilkel yöntemlere başvurarak çocuk düşürmeye çalışan kadınların sorunlarına eğilinmesi için Batı Avrupa\'da çalışmalar başladı. Doğum zorunluluğu bir tabiat kanunu idiyse de, o zaman da her yıl milyonlarca kadının buna karşı geldiği belli bir şeydi. Amerika\'da 1914 yıllarında Margaret Sanger adlı bir hemşire gebeliğin önlenmesi yöntemlerinin kitlelere öğretilmesi için büyük çabalar göstermişti. Kendisi kalabalık bir ailedendi, yoksulluk ve hastalık çekmişti. Ona göre evli çiftler, özellikle de kadınlar çocuk istememekte serbest olmalıydılar. Çocuk istemeyen ailelere, özellikle yoksullara iyi bir şekilde öğüt verilmeli ve yardım edilmeliydi.Bugün de istenmeyen istenmeyen gebelikler karşısında ailelerin, kadınların sorunları değişmiş sayılmaz, istenmeyen gebelikler de  kadınlar kurtulmak için gizli tedbirlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemler şüphesiz sakınacılıdır.Dört beş ve daha fazla çocuklu ailelerde, özellikle geçim düzeyi yeterli olmayanlarda beslenme yetersizlikleri hastalık ve çocuk ölümleri daha fazla olmaktadır.Doğurduğu çocuğu yetiştiremeyecek durumda olan bazı annelerin çocuğunu hastanelerde bırakıp kaçtıklarını gazetelerde okuduğumuz oldukça sık acıklı haberler arasında bulabiliyoruz. Cami kapısına çocuk bırakmak da oldukça sık görülmektedir. Pek nadir olarak görülüyorsa da, özellikle hastanede çocuğunu terk eden annelerin yanlış isim ve adres vermeleri, onların buna önceden kararlı olduklarını göstermektedir.Aile planlamasının uygulanamadığı toplumlarda, ana sevgisinden yoksun kalmış, ruhsal bakımdan hırpalanmış, istenmeyen çocuk sayısının artması olağandır. Çocuğun ruhsal ve toplumsal gelişimi için, anne sevgi ve şefkatinin zorunlu olduğu artık klinik kanıtlarla saptanmıştır. Anne bakımı ve sevgisinden yoksun kalma, çocuğun ruh sağlığı ve gelişmesi bakımından kötü sonuçlar doğurur.

İstenmeyen Gebelik ve Meydana Getirdiği Olumsuzluklar

iBu yüzden, bu sorun aşırı nüfus artışından doğan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Arzu edilen çocuk sayısı, aileden aileye, eşlerin çalışma koşulları, parasal olanaklar, görgü ve gelenekler ve ülkelere göre değişmektedir. Doğum kontrolünün yaygın olduğu ülkelerde, çocuk yapmak artık bir rastlantı sonucu olmaktan çıkmıştır. Örneğin F.Almanya\'da Staemmler\'- in yaptığı araştırmada, yaş, sosyal durum ve öğrenim derecesi gözönünde bulundurularak, soruşturulan gruplarda iki çocuklu aile arzusu önde gelmektedir. Ayrıca, ilk çocukların % 54\'ünün, ikinci çocuklarının % 55\'inin planlanmamış olduğu saptanmış. Doğumlar arasındaki ara konusundaki düşünceler şöyle: Yaklaşık olarak, kadınların sayısı iki yılık bir arayı, aşağı yukarı üçte biri de üç yıllık bir arayı yeğlemektedirler. Soruşturulan kadınların %70 %78\'i, iki çocuğun arasındaki aranın iki üç yıl olması görüşündeler.İstenmeyen gebelikler  nedenlerini, ailelerin sorunlarını anlayabilmek için dünyanın birçok ülkesinde pek çok anketler yapılmıştır. Bir gebeliğin istenmemesinin en önemli nedenini ailenin parasal sorunları oluşturmaktadır. Kadının çalışma koşulları da çocuk istememede önemli bir etkendir. Evde yardımcı olmayan ve çalışmak zorunda kalan kaduı için fazla çocuk, özellikle şehirlerde dar konutlarda ve sağlı koşullarının iyi olmadığı gecekondu bölgelerinde yaşayanlar için büyük bir sorun olmaktadır.


Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici