7 Ekim 2015

Homoseksüel ilişkiler ya da en azından homoseksüel duyarlılıklar, pek çok ana babanın anılarında yer alabilecek derecede yaygındır aslında. Büyük bir olasılıkla annenin, tüm sırlarını paylaştığı ve birlikte olmaktan hoşlandığı bir kadın arkadaşı vardır. Genç erkekler arasında tekrarlanan güç gösterisi, kabalık, saldırganlık gibi pek çok cinsel oyunu çok az baba hayatında hiç oynamadığını söyleyebilir. Pek çok delikanlı düzenli bir "homoseksüel ilişki dönemin den geçer. Ve yine de salt bundan dolayı tam anlamı ile eşcinsel olmaz. Homoseksüelliğin genç yaşta baştan çıkartılmayla oluştuğu tezi de böylece çürütülmüş olur. Hangi oyun türlerinde homoseksüelliğin yer aldığına iyice dikkat edersek belki de yetişkin olarak dahi kendi gündelik yaşantımızda homoseksüel izler bulabiliriz. Arada sırada toplanıp birbirlerine açık saçık fıkralar anlatan erkekler, cinselliğe hiç değinmeden, yumuşatılmış bir biçimde, eş cinsleri ile bir arada olma gereksinmelerini gidermektedirler. Kadınlardan uzun süre ayrı kalan erkekler, örneğin mahkûmlar arasında homoseksüellik ister istemez artar. Sonuçta homoseksüelliğin yadsınması bile hemen hemen her insanın içinde ili ya da çok homoseksüellik eğilimi olduğuna işaret eder. Eğer eşcinsellik böylesine baştan çıkartıcı bir cazibeye sahip olmasaydı, bu denli sert bir şekilde mücadeleye de gerek duyulmazdı.

Homoseksüel ilişkiler

Büyük bir olasılıkla çağdaş cinsel bilimin babası Sigmund Freud'un da homoseksüelliğe karşı olmadığı düşüncesini kabullenebilirsiniz. Freud'a göre eşcinselliğin oluşumunun bilimsel açıklamasını yapmak yerine heteroseksüel yaşantı süren ve aynı zamanda homoseksüel eğilimleri olan insanların bilimsel açıklamasını yapmak daha doğrudur. Homoseksüel gibi Biseksüellik fikri de yine Freud'dan çıkmıştır. Ona göre biseksüellikte insanın hem kendi hem de karşıt cinsle arasında olan her normal zihinsel ruhsal ilişkide aynı zamanda cinsellik de bulunmaktadır. Bu çok yönlü cinsel açıklık toplumsal normlar tarafından üretkenlik oluşumuna indirgenmiştir yalnızca: Bir bebeğe bakan kimsenin kadın ya da erkek olması hiç fark etmezken çocuklar ve gençler eğitim baskısı altında, cinsel gereksinmelerini heteroseksüel şekilde organize etmeye zorunludurlar. Cinsellik ilk planda üremeyi sağlayan bir dürtü olarak değil de diğer insanlarla yakınlaşmak için gerekli bir çare olarak kabul edildiğinde aşkın ve cinselliğin neden yalnızca karşı cinse yönelik olması gerektiğine pek akıl ermez. Homoseksüelliği aslında heteroseksüellikle eş değerde bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Bu konunun bu kadar problem haline gelmesi toplumun homoseksüelliği olumsuz olarak değerlendirmesiyle başlamıştır. Bu nedenle çocukları homoseksüel olan aileler kendilerine serzenişte bulunmamalı ve homoseksüelliğin nasıl oluştuğuna dair kafa yor mamalıdırlar. Homoseksüellikle ilgilenen araştırmacıların sayısı kadar, oluşumu ile ilgili teori de vardır.

Homoseksüel Bir Çocuğa Sahip Olmak

Homoseksüel bir çocuğa sahip olmak kaçınılmaz olarak bizi bir karar almaya zorlar: Çocuğumdan yana çıkıp onun kişilikli ve sevme yeteneğine sahip bir insan olmasını sağlayacak bir anlayış mı göstereceğim yoksa toplumsal normlardan yana çıkıp çocuğumu "dışlayacak" onun nevrotik ve mutsuz olmasını mı göze alacağım? Günümüzde homoseksüel eğilimli bir gençle ailesinin yalnız bırakıl mamaları muhakkak ki bu alanda atılmış dev bir adımdır. Lezbiyen kadınların ve homoseksüel erkeklerin kurduğu pek çok grup, üyelerini hakaretlere ve küçümsemelere karşı korumakta, onları aşırı uyumsuzluğa, korkuya ve kişilik bozulmasına karşı desteklemeye çalışmaktadır. Çünkü sürekli maske takmak ya da saklambaç oynamak karakter bozukluklarına yol açabilir. Homoseksüel çocukların aileleri bu gruplara başvurup akıl danışabilirler. Söz konusu kişi ile yapılan karşılıklı konuşmalar burada saydığım önerilerden çok daha işe yarayacaktır.
1.Homoseksüelliğin de yer aldığı insan cinselliği konusunda bilgi edinin. Bu bilgileri çocuğunuza da aktarın.
2.Ne siz ne de çocuğunuz saklanmaya çalışın! Homoseksüellik ne eğitim hatasıdır ne de bir hastalık. Tıpkı heteroseksüeller gibi değerli bir yaşam sürdürebilen sağlıklı bir çocuğa sahip olduğunuz için sevinin.
3.Kızınız ya da oğlunuzla sorunları hakkında uzun uzun konuşun ve onu iyi dinleyin.
4.Çocuğunuzun kurduğu arkadaşlıkları, bunlardan etkilenme derecesine göre yargılayın ve homoseksüel ya da lezbiyen bir çifte, tıpkı heteroseksüel bir çifte uygulayacağınız, eşlik etme eğitimini uygulayın.
5.Ne çocuğunuza ne de kendinize sitem edin.
6.Çocuğunuzla aranızda olan bağları kopartmayın, çünkü her şey olacağına varır.
Homoseksüel makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici