29 Ağustos 2013

"Gebelik" Türkçe sözlüklerde ve halk dilinde, "hamilelik" ve "yüklülük" gibi sözcüklerle de ifade edilmektedir. Gebelik, erkek cinsel hücresi "sperma"nın dişi cinsel hücresi "yumurta"yı döllemesinden, doğuma kadar devam eden süreyi kapsar. Gebelik bu süre içinde bebeğin ve annenin fiziksel ve ruhsal yapısında önemli değişikliklere yol açan aşamalı bir süreçtir. İnsan neslinin devamlılığını ve anne rahminde canlı bir organizmanın gelişimini sağlayan gebelik hali yaklaşık 280 gün sürmektedir.

Gebelik Öncesi

Gebelik öncesinde kadının yumurtalıklarında yüz binlerce olgunlaşmamış yumurta hücresi bulunur. Her aybaşını izleyen 15-16 gün içerisinde bu olgunlaşmamış hücrelerden bir tanesi gelişerek döllenmeye hazır olgun bir yumurta hücresi haline gelir. Kadınlar "Üretici" yaşta oldukları yaklaşık 35 yıllık dönemde 4(H) kadar olgun yumurta üretebilmektedir. Erkek "testis"lerinde bulunan çok sayıdaki hücrelerde değişikliğe uğrayarak "sperma" denilen erkek hücreler oluşur. Erkeklerde spermanın olgunlaşması yaklaşık 16 yaşlarında başlar ve 70-75 yaşına bazen daha sonraki yaşlara kadar devam eder. Sperma hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak hareket edebilen hücrelerdir. Dişi yumurta hücresi, döllenme yeteneğini en fazla 36 saat, sperma ise dölleme gücünü en çok 48 saat koruyabilmekte daha sonra canlılığını yitirmektedir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici