10 Eylül 2013

Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmenin "sakıncaları" konusunda kaynaklarda yapılan değerlendirmeler de şöyle özetlenebilir. Cinsel ilişki sonunda gebelik tehlikesi vardır. Bu gerçek bir olasılık olarak önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır. Ancak gebeliği önleyici yöntemler iyi kullanıldığı zaman bu olasılığın ortadan kalkması mümkün olabilir ve gençlerin bunları öğrenmeleri gerekir. Cinsel ilişki sırasında bulaşıcı hastalıklara ve AİDS'e yakalanma tehlikesi vardır. Günümüzde cinsel bulaşıcı hastalıklar erken ve doğru olarak tedavi edildikleri takdirde kolay ve çabucak iyileşebilmektedir. Ancak. AİDS'in tedavisi bugün için olanaksız görülmekte ve yaşamı tehdit etmektedir. Evlilik öncesi yapılan cinsel ilişkinin ve bu ilişki sonucu bir gebeliğin istenmeyen ama zorunlu bir evliliğe neden olması olasılığı vardır. Evliliğe zorlanmış kız ve erkeğin iyi bir evlilik kurma olasılıkları düşüktür ve çoğu kez evliliği başaramazlar. Toplumda evlilik öncesi cinsel ilişki yasaklandığı için cinsel ilişkinin, çoğu kez gizli, acele ve sürekli endişe içinde yapılmış olma olasılığı yüksektir ve doğal koşullarda yapılmayan cinsel ilişkiden alınan zevkten çok uzaktır ve insanı gergin ve sinirli yapabilir.

Cinsel İlişki Ortamı

Cinsel ilişki uygun olmayan bir ortamda yapılmamalıdır. Yasak bir ilişkinin yapacağı en önemli zarar, beraberinde getirdiği suçluluk duygularının yapacağı hasardır. Cinsel ilişkinin suç olup olmadığı iki kişinin ilişkiye bakış tarzından kaynaklanır. Eğer eşlerden biri bu olaydan suçluluk duyacak ve sonradan vicdan azabı çekecekse cinsel ilişkide bulunmamak en iyisidir. Kızların çoğu cinsel ilişkiye izin verirlerse erkeklerin gözünde değerlerini kaybedeceklerinden korkarlar ve bunun doğru olduğundan da şüphe yoktur. Erkek cinsel ilişkiye girmeden önce bakir olup-olmamanın bir kız için ne anlama geldiğini ve önemini düşünerek karar vermeli, bunun sorumluluğunu taşımalıdır. Evlilik öncesi cinsel ilişkide gözlenen belirli suçluluk duygusunun bir kaynağı kişiler yakalanıldığı zaman karşılaşacakları toplumsal tepkiler, dışlanma korkusudur. Bir kız ya da erkek, tüm olumlu ve olumsuz yönlerini tarttıktan sonra cinsel ilişkiye girmeye karar vermişlerse, her işin bir tehlikesi olduğunu da bilmelidirler. Ancak evlilik öncesi cinsel ilişki iki kişi arasında sağlıklı bir ilişkinin parçası olduğu zaman değerlidir. Evlilik öncesi cinsel ilişkinin ahlaki bakımdan doğru olmadığı savı da incelenmelidir. Geçmişte, kadın ve erkeğe ayrı ayrı standartlar uygulandığı zaman, cinsel ilişki kızlar için ahlaksızlık kabul edilir erkekler için ise hoş görülürdü . Konuya ilişkin olarak dilimizdeki "erkeğin yüzünün akı kızın alnının karası" deyimi buradan gelmektedir. Ancak, günümüzdeki eşitlik kavramı, bu konuda da genç kızların ve erkeklerin birlikte sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Ancak, bu değer yargılarının toplumda yer alması zaman alan bir süreçtir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici