2 Ağustos 2016

Erken ergenlik dönemi, çocukluk döneminden erişkin döneme geçişin işaretidir. Seksüel gelişimin ve büyümenin tamamlandığı üreme kapasitesi kazanıldığı dönemdir. Bu konuda akılda tutulması gereken en önemli şey tamamen normal olduğu kız çocuklarında bulûğa ermenin en mühim hadisesi adet görmektir. Seksüel organların erginliğini ifade eden ilk kanama o kadar çok ve çeşitli ruhî hadiseler tevlit eder ki, ayrıca bir adet psikolojisinden bahsetmek yerinde olur.

Erken Ergenlik Dönemi ve Endişeler

Erken ergenlik dönemi ruhî hadiselerin adet göre üzerine, bunun aksine olarak adet görmenin ruh üzerine çok büyük tesiri olduğundan bu mevzu ruhla bedeni birlikte mütalaa eden hekimlik şubesinin çok enteresan bir konusudur. Burada yalnız adet görmenin ruhî tarafı üzerinde duracağız. Genç kızlar adet husule gelmezden çok evvel bunu beklerler ve ilk âdete karşı bir takım tipik heyecanlar gösterirler. Emosyonel hayattaki değişiklik fertlere göre başka başkadır. İlk adetten evvelki uzun veya kısa süren bekleyiş devresinin en mühim unsuru, ananın adet hakkında mahrem tuttuğu cihetlerin kızda uyandırdığı çocukluk intihalarıdır.

Erken Ergenlik Dönemi Kız ve Erkek

Erken ergenlik dönemi büyüme çağının sadece başıdır. Cinsel olgunluğa geçişin göstergesidir. Kızlarda ilk adet kanamaları ve erkeklerin ergenlik dönemleri daha belirsiz bir dönemde başlar. Ananın her aybaşı sırasındaki rahatsızlığı kız çocukta ta ilk zamanlardan itibaren öyle müphem fikirler uyandırır ki, çocuğun bunları ne zaman ve ne şekilde öğrendiğini meydana çıkarmak her zaman kolay olmaz. Yalnız mühim olan bir cihet varsa o da her ay rahatsızlığında kirletilen kanlı bezlerin çocuk hafızasında kuvvetli intibalar bırakmasıdır. Kız ne kadar küçük ise ve bu intibalar haz olmazsa, kadınlığın bu tezahürü, onun ruh âlemini o kadar çok zedeler. Erken ergenlik dönemi adlı makalemizin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici