Erkeklerde Cinsel Sorunlar

20 Mayıs 2014

Erkeklerde cinsel sorunlarının gelişimine katkıda bulunabilecek başka bir ( nemli faktör, erkek cinselliğini cinsel istismarla, kadınlara yönelik şiddetle ve cinsel ilişki suçlarıyla ilişkilendiren kamusal tartışmaların yol açtığı olumsuz çağrışımlardır. Erkek cinselliğinin bir sorun ve muhtemel bir taciz kaynağı olarak tanımlanması, her sınır geçişini, her kimlik değişikliğini bilinçli veya bilinçsiz göze alınamayan bir riske dönüştürür. Artık "vahşi tarafta dolaşmanın" yerini soğuk uyum ve karşılıklılık idealleri alır. Cinselliğin doğasında var olan saldırgan yönleri tahrip veya inkar etme girişimi, cinselliğin "boğulmasına" (Schorsch, 1989), cinsel yaşamın gücünün ve hayatiyetinin erozyona uğramasına yol açar.

Cinsel Sorunlar Erkeklerde

Ancak, bilinçdışı düzeyde cinsellik ve saldırganlık bölünemez bu, yukarıda tanımlanan yeni " bölünmelerle sonuçlanan bir konstelasyondur. Sonuç olarak, cinsel fantezi, pornografi veya sanal seksle ilgili bir tür oto cinsel meşguliyet erkek için hala mümkün olmakla birlikte, öznel erotik dünya güdükleşme ve ulaşılamaz olma en azından cinsel ortaklıkta tehlikesi altındadır. Yukarıda betimlenen faktör ve süreçler, klinik uygulamada sık karşılaşılan davranış problemlerine dönüşen geniş çerçeveyi oluşturur. Nitekim GB sorunu olan çoğu erkek, özellikle otomatik erektil işleyişe alışmışsa ve uyarıma ihtiyaç duymuyorsa, kendini çok tahrik eden erotik uyarım tipini talep etmeyi öğrenmemiştir. Seks kolayca mekanik hale gelir ve çift, haz yönelimli temas alışverişindeki ritmi kaybeder. Bu durumda, birçok erkek sekonder erektil işlev bozukluğu ve kaçınma davranışı geliştirir (McCarthy & McCarthy, 1998).

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici