25 Ağustos 2016

Erkek cinsel organları kudretsizlik tenasül organlarında, sinir sisteminde, iç ifraz guddelerinde bilhassa testislerde herhangi bir afetin veya genel tababet kadrosuna giren bir bozukluğun yarattığı iktidarsızlık denir. Çeşitli sebepleri vardır. Testis ve diğer bez bozuklukları.  Husye ve diğer tenasül organlarına ait şekil ve dolayısıyla vazife bozukluğu, anadan doğma bir kusur olabilir. Penis, prostat ve meni keseleri normale nazaran ufak kalırlar. Şüphesiz ki hormonal faaliyetin yetersiz olması, yani kâfi derecede erkek hormonunun Testoseron kana dökülmemesi dolayısıyla o şahıs, erkenden husyeleri çıkarılmış olan bir insanın vücut ve yüz fizyonomisini gösterir. Delikanlılıkta kıllar yoktur yahutta belirli yerlerinde çok azdır. Birçokları lokal yağ birikintileri mevzii şişmanlık, kadın memeleri ve kalçaları gösterir. Bazıları da aksine kadın yüzlü ve ince vücutludur leğenler çocuk tipindedir bacakları uzundur harem ağası tipi. Şüphesiz ki bu vücut teşekküllerini karşılayan ve talî cinsel karekterler altında ifade edilen bazı vasıflar da daha ziyade kadın tipine yaklaşır ses, heyecan, yürüyüş, genel temayüller. Şüphesiz ki bunların hafiften en ileriye doğru olmak üzere muhtelif dereceleri mevcuttur. Bazıları kısmî veya hafif cinsel faaliyet gösterir ve evlenir. Bu gibilerde hekim muayenesi ve tavsiyelerinin önemi muhakkaktır.

Erkek Cinsel Organları Yapısı

Erkek cinsel organları bu gibi şahıslarda çok defa daha erken yaşta rahim içindeki hayat inkişafından başlamak üzere beliren bu hormonal yetersizlik bir taraflı değildir yani testis ile birlikte diğer guddelerin Hipofiz, Tiroit de rolü olabilir. Nitekim tedavide de çok cepheli hormonun ehemmiyeti aşikârdır. Testislere bağlı bozukluklar sonradan da olabilir. Husye iğdişleri memleketimizde inssûı ırkının ıslahı Eugenisme veya profesyonel canileri cezalandırma maksadıyla yapılmadığı cihetle bizde bir mesele teşkil etmez. Artık ortada genç harem ağaları da yoktur. Esasen husyelere erginlik çağından önce dokunulduğu takdirde anadan doğma harem ağaları müşahede edilir. Buna karşılık bu müdahale erginlik çağında yani erkeğin buluğa ermesinden sonra yapıldığı takdirde kadınlaşma belirtileri daha siliktir yani şahıs erkekliği bakımından daha az müteessir olur. Fakat bunlar dışında bazı biçare gençler husyelerine ait bir hastalık doyasıyla zarurî iğdişe Castration tâbi tutulurlar. Bunların dışında bu uzuvlara ait tüberküloz vardır. Esasen her iki husyenin bu hastalıkla afetsede olduğu vakalarda her iki tarafa da ayni ameliyat tavsiye edilmez. Vakaya göre bütün husye çıkarılır, vakaya göre de yalnız kısmî çıkarma yapılır. Şüphesiz ki bunlar Nörolojinin endikasyonlarına tâbidir. Hiç olmazsa ufak mikyasta bir testis dokusu muhafaza edilmelidir. Bunlarda strep tomycin gibi modern verem ilâçlarından da faydalanmak mümkündür. Binaenaleyh hormon ifrazına imkân veren bir kısım husye dokusunun bırakılmış olduğu vakalarda hafif derecede de olsa cinsel münasebet devam edebilir.

Erkek Cinsel Organları ve İşlevi

Erkek cinsel organları testis ve penis kanserleri şüphesiz ki daha vahimdir fakat bunlar daha ziyade oldukça bir müddet cinsel hayatlarını yaşamış ve baba olmuş olan orta ve ileri yaş insanlarında olur. Memleketimizde kabakulak hemen herkesin ufak yaşında veya askerlik çağında geçirdiği virütik bir intandır. Bunun testis iltihapları bazı gençlerde görülür ve çok defa bir taraflıdır. Lâkin genel olarak bunlarda cinsel faaliyet hormonal fonksiyon bakımından pek bozulmaz iki taraflı olan ağır vakalar müstesna, daha ziyade kısırlık bahis konusu olabilir. Husyeleri karından torbalara inme yenlerden de bazıları zamanla kısırlıktan başka cinsel zaaf gösterebilir. Bütün diğer iç guddelere ait bozukluklar erkekliğe dokunur. Çünkü bilhassa Hipofiz guddesinin kadında ve erkekte cinsel guddelerle vazife bağlantıları önemlidir. Binaenaleyh bu guddenin şişmanlıklarında veya tümörlerinde diğer belirtiler arasında kısırlık ve cinsel kudretsizlik müşahede edilir. 40 50 yaş arasında bazı erkeklerde kadında olduğu gibi kritik çağ bahis konusudur. Erkek cinsel organları
 adlı makalemizin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici