Doğum Öncesinde Edinilen Frengi

11 Ağustos 2016

Doğum öncesinde edinilen frengi ABD'de hemen tümüyle kökü kazınmış bir hastalık, korkutucu biçimde geri gelmektedir. Fetusun korunması için, gebe kadının frenginin erken teşhis ve tedavi edilmesi zorunludur. Annedeki spiroketler plasenta son engelini gebeliğin dördüncü ayından önce aşamayacağından, on altıncı haftadan önce uygulanan tedavi ana rahmindeki çocuğun frengiye yakalanmasını kesin olarak önler.

Doğum Öncesinde Edinilen Frengi Belirtileri

Doğum öncesinde edinilen frengi ancak hastalık fetusa bir kez bulaştı mı, tedavi edilmeden geçen her ay, fetusun ciddi biçimde hastalanması, hatta ölmesi ihtimalini arttırır. Gebelik sırasında teşhis edilmeyen ciddi bir frengi enfeksiyonu kendiliğinden düşükle, ölü doğumla ya da frengili bir çocuk doğmasıyla sonuçlanabilir. Spiroketler doğrudan fetusun kan dolaşımına karıştıklarından, kongenital doğumsal frengide birinci ya da şankroid evre yoktur.

Doğum Öncesinde Edinilen Frengi Yeni Doğanı Nasıl Etkiler

Doğum öncesinde edinilen frengi çocuk canlı doğduysa, kemik, karaciğer ve dalak lezyonları yanında, çok sayıda deri ya da mokoza lezyonu olması ihtimali yüzde 40'tır. Bu evredeki tedavi çocuğun yaşamını kurtarabileceği gibi, kurtaramayabilir de. Geriye kalan yüzde 60'ta ise, hastalık en az iki yıl, hatta sık sık ergenlik çağma kadar gizli ve belirtisiz kalır. Bu çocuklarda erken teşhis kan testiyle mümkündür. Hastalığın teşhisinde herhangi bir gecikme korneada kabuklaşmaya bağlı körlüğe, burunda deformiteye burun kemiklerinin harabiyetine bağlı çökme, kalıcı dişlerde üst kesicilerde çentiklenmeye, 8. sinir harabiyetine bağlı sağırlığa ve ya da beyinde, omurilikte ve kemiklerde harabiyete yol açabilir. Bu aşamada tedavi hastalığın ilerleyişini durduracaktır, ama oluşmuş hasarı gideremeyecektir. Doğum öncesinde edinilen frengi adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…


Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici