Davranışçı Terapi Teknikleri

17 Haziran 2014

Davranışçı terapi teknikleri, cinsel saldırganlığı olan PA\'lı kişilerin değerlendirmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış tedavi merkezlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu teknikler şiddet içermeyen PA\'larda ve PBB\'lcrdc de kullanılabilir. Mesela, hasta gönüllü olarak rıza gösterdiği ve yapılanları anladığı takdirde, cinsel davranışlar dâhil çok sayıda davranışa kaçınma teknikleri uygulanabilmektedir. Maletzkv (1991), hem cinsel saldırganlığı olan ve şiddete başvurmayan PA\'lı kişilere hem de PBB\'ye sahip seçilmiş vaka örneklerine uygulanan davranışçı terapi koşullama tekniklerinin mevcut teorisi ve tekniği hakkında pratik bir özet sunmaktadır. Mc Conaghv (McConaghy & Armstrong, 1985), PA\'lı ve PBB\'li (rastgele cinsel ilişkide bulunma)

Davranışçı Terapi Tekniği

20 erkekten oluşan bir grubun 1 aylık ve 1 yıllık izlem sürecinde kompülsif cinsel davranışlarının azaltılmasında hayali duyarsızlaştırmanın örtülü duyarlılaştırma kadar etkili olduğunu belirtmiştir. Kokusal kaçınma, anormal cinsel uyarılmanın amonyak gibi kötü kokularla azalması için hazırlanmıştır (Colson, 1972). Kokusal kaçınmanın avantajı, cinsel açıdan uyarıcı olan belli fantezilerin tekrarlanması durumunda hızlı bir şekilde uygulanabilen çok kötü kokuların anında verilmesidir. Amonyak kaçınmasında taşınabilen amonyak ampul kapsülleri kullanılır, hem davranışsal ödevlerde hem de cinsel arzulan tetikleyen durumlarda uygulanan in vivo pratiğinde kırlıp koklanabilir. Herhangi bir koşullama terapisinde olduğu gibi, kaçınma terapisi kişinin belirlediği cinsel olarak uyarıcı belli öncül durumlarda devamlı ve tekrarlı uygulama yapmayı gerektirir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici