Cinsiyete Göre Sperm Hareketleri

29 Temmuz 2016

Cinsiyete göre sperm hareketleri elbette. Cinsiyete göre ayrılmış spermlerle yapay döllenme zaten yakında gerçekleşecektir. Bilim adamları şimdiden kız bebekler için X kromozomunu taşıyan spermlerle, erkek bebekler için Y kromozomu taşıyan spermleri saptayıp, ayırt edebilmektedirler. Ayrıca günümüzde, herhangi bir meni örneğinde bu iki tipi birbirinden ayıran bir tekniğin kusurlarını gidermeye çalışıyorlar. Bu nedenle çift, kızları olmasını isterse, kadını yalnızca X spermiyle, oğulları olmasını isterse de, yalnızca Y spermleriyle yapay olarak döllemek basit bir işlem olacaktır. Yirmi birinci yüzyılda tıp alanındaki ilerlemeler her kadının gebe kalabilmesini de sağlayacaktır. Rahimin alınmış olması ya da tüplerin kapalı veya çalışmıyor olması artık doğurganlığı engelleyemeyecektir.

Cinsiyete Göre Sperm Hareketleri ve Organ Nakli

Cinsiyete göre sperm hareketleri bir biyolojik organ nakli merkezinden insanların daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri yanında, intiharlar, öldürücü kazalar ve benzer ölüm nedenleri var olmaya devam edecektir. Ayrıca önümüzdeki elli yıl içinde çeşitli organ nakilleri çok yaygınlaşacağından, kişilerin rutin olarak organlarını kendi donmuş aile fonu vakıflarına yatıracakları da düşünülebilir. Hatta yaşam süresi 120 yıla çıkacağı düşünüldüğünde, genç kadınlar bir yumurtalıklarının çıkarılıp, dondurulup, canlılığı geçici olarak durdurulmuş şekilde saklanmasını, sonra da yetmiş yaşında yeniden kendilerine takılmasını yeğleyebilirler. Ancak bu denli uzak görüşlü olamayan kadınların yörelerindeki biyolojik organ nakli merkezine başvurmaları gerekecektir. Önemli tüm tıp merkezlerinin kalp, böbrek, mide, akciğer, karaciğer, yumurtalık, rahim gibi organların nakil ameliyatlarını yapan özel birimleri olacaktır. Bunun yanında, yirmi dört saat kesintisiz çalışan bu özel birimler, insan organlarını, deri ve öteki beden bölümlerini nakil amacıyla alıp işleyecek ve saklayacak biçimde donatılacaklardır.

Cinsiyete Göre Sperm Hareketleri ve Yumurtlama

Cinsiyete göre sperm hareketleri özel olarak çoğalma amacıyla saklanan yumurtalık ve testis gibi organlarla sperm örnekleri ve insan döl etleri (embriyo) hem ırk, kan grubu ve soya çekimse özellikler açısından kalıtsal bir tiplemeye tabi tutulacak, hem de vericinin zekâ yetenek gibi çeşitli özellikleri açısından sınıflandırılacaktır. Her bir organ nakil merkezi dev bilgisayarlar aracılığıyla tüm öteki nakil merkezlerine derhal bağlanabileceğinden özgül gereksinimleri karşılayan verici yumurtalığını bulmak birkaç dakika alacaktır. Böylece, gebelik amacıyla yumurtalık nakli isteyen kadın kalıtsal bakımdan kendi yumurtalıklarının üretebileceği yumurtanın en yakın benzerini üretecek yumurtalığın bulunacağından emin olacaktır. Cinsiyete göre sperm hareketleri adlı makalemizin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek üzere…
    

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici