1 Ağustos 2013

Cinsel konuların gizli ve yasak konular olarak algılanmasının nedenini çok eskilere, insanların varoluş açıklamasına götürmek mümkündür. İnanca göre, Adem ile Havva ilk yaratılan insanlardır. Diğer insanlar bu atadan türemişlerdir. Anlatılanlara göre, Adem ve Havva yaratıldıkları zaman cennette bulunuyorlarmış. Her ihtiyaçları akıllarına gelir gelmez karşılanıyormuş, ancak bazı şeyler kendilerine yasaklanmış. Ancak, Adem ve Havva bu rahat ortamda yaşantılarını sürdürürken özgürlükleri ağır basmış, yapılmaması istenen şeyi yapmışlar, kimilerine göre "Elmayı", kimilerine göre "Buğdayı", "şeftali" veya "Ayva"yı yemişler. Bu nedenle de cennetten kovulmuşlar. Aslında, Adem ve Havva'nın yedikleri söylenen buğday, elma. şeftali, ayva sadece birer semboldür.

Cinselliğin Varoluşu

Yorumculara göre, yapılan başka bir şeydir. Adem ve Havva Cennetteki yaşantıları sırasında doğal olarak birbirlerini gözlemişlerdir. Bu gözlemleri sırasında, iki göz, iki kulak, iki bacak, bir ağız v.b. benzer niteliklerinin farkına varmışlardır. Bu benzerlikleri yanında, benzemedikleri yönlerini de gözleme olanağı bulmuşlar ve birbirlerini tamamlayabilecek bir yapıda olduklarını keşfetmişlerdir. Böylece, farklı cinsten iki insanın yaratılmış olmasındaki hikmet anlaşılmış, ve sır çözülmüştür. Farklı cinsten iki insan bir araya gelerek, tek başlarına yapamadıkları bir davranışı birlikte gerçekleştirmişler insanın varoluş nedenlerinden biri olan "yeni insanları üretme" işlevini başlatmışlardır. Böylece insan nesli çoğalmıştır. Dikkat edileceği üzere, Adem ile Havva öyküsünde "cinsel ilişki" Adem ve Havva'nın cennetten kovulmalarına neden olan "yasak" bir ilişki olarak vurgulanmaktadır. Hatta, cinsel ilişkiye bir isim verilmeyerek, adından, ayva, elma, şeftali ve buğday'ın yendiği şeklinde sembolik olarak söz edilmiştir. Cinselliğin yasak bir ilişki olarak algılanması daha sonra, kültürlerin değer yargılarına, din kurallarına girmiş ve yaygınlaşmıştır.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici