22 Nisan 2014

Cinsel Terapi: Cinsel terapideki bir diğer önemli eğilim, cinsel sorunların ve şikayetlerin tedavisine yönelik bütüncül bir yaklaşımın öneminin giderek daha fazla anlaşılmasıdır.Eskiden beri cinsel terapistler kaçınılmaz bir şekilde bivopsikososyal tedavi yaklaşımının önemini ileri sürmüştür. Ne var ki, ereksiyon bozukluğuna ilişkin oral medikasyonlann gelişmesiyle, sadece gcnitalleri tedavi etmenin uzun vadeli başarı sağlama olasılığının düşük olduğu açığa çıkmıştır.

Cinsel Terapiler

Bireyin yanı sıra ilişkinin de tedavi edilmesi gerekir. Cinsel Terapi ilkeleri ve Uygulamaları’nın üçüncü baskısında, cinsel farmakoloji devrini başlatan dönüm noktası niteliğindeki olaydan bahsetmiştik: 1998'de ereksiyon bozukluğu tedavisinin oral olarak ilk etkin maddesi olan sildenafıl sitratın onaylanması. Takip eden yıllarda cinsel terapinin son bulacağına, erkek ve kadın cinsel sorunlarının iyileştirilmesinde ilaç tedavisinin yaygınlaşacağına dair bir endişe oluşmuştur. Bu öngörülerin ve tahminlerin tamamen asılsız olduğu kanıtlanmıştır. Aslında, cinsel sorunlarda payı olan her şeyi psikolojik, biyolojik, farmakolojik, ilişkisel ve bağlamsal dikkate alarak cinsel terapinin tamamen bütünleyici özellikle olması gerektiği giderek artan oranda kabul edilmektedir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici