Cinsel Tedavi Değerlendirmesi

10 Haziran 2014

Yeni  cinsel tedavi yaklaşımlarının yanında, EİB\'nin klinik değerlendirmesinde de önemli değişiklikler olmuştur. PDE5 inhibitörlerinin yaygın kullanımından ve EİB\'nin birinci basamak hekimler tarafından tedavi edilme oranının giderek artmasından dolayı günümüzde ayrıntılı cinsel öykü alımına veya özel tanı testi (örneğin noktürnal penil tiimesans, penil kavernozografı) kullanımına az ilgi gösterilmektedir. Çoğu yerde, eskiden tanı yaklaşımının ana dayanak noktası olan medikal ve psikolojik EİB restleri nadiren kullanılmaktadır. Birinci basamak tedavi ortamlarının çoğunun tercih ettiği yaklaşım, semptom değerlendirmesine odaklanmak ve bunun yanı sıra Uluslararası Erektil Fonksiyon indeksi (Rosen vd., 2004) gibi kısa tarama anketleri kullanmaktır. Aslında, şu anda cinsel semptomlarla ilgili öz bildirimler EİB değerlendirmesinin köşe taşıdır (Hatzichristou vd., 2004). Klinik yönerge ve önerilerin çoğunda, partner değerlendirmesinin de önemli olduğu kabul edilmesine rağmen, medikal ortamların büyük bölümünde partnerler klinik değerlendirmeye nadiren dahil edilmektedir.

Cinsel Tedavi Değerlendirmeleri

EİB\'yle çeşitli tıbbi riskler (örn. diyabet, korener arter hastalığı) arasındaki bağa dair güçlü kanıtlar ortada olduğundan, yakın tarihli yönergeler kapsamlı medikal öykü ve fizik muayenenin EİB\'li tüm erkekler için önemli olduğunu vurgular (Lue vd., 2004). Kısa süre önce 2. uluslararası erkek ve kadın cinsel işlev bozuklukları konsültasyonu, EİB\'li erkeklerin tıbbi değerlendirmesi için spesifik yönergeler yayımlamıştır. Bu yönergelere göre, değerlendirme sürecinde ilk adım ayrıntılı bir cinsel, medikal öyküdür. Anamnezin amacı sorunun şiddetini, başlangıcını, süresini belirlemek ve özel test ihtiyacını değerlendirmek olmalıdır. EİB şikayetleri olan hastalara, fizik muayene ve seçilen laboratuar testleri yapılmalıdır. Bu tarama, rutin fizik muayeneden farklı olmamasına rağmen ürogenital, endokrinal, vasküler ve nörolojik sistemlerin incelenmesine özel önem verilmelidir. Fizik muayene medikal öykünün (örn. zayıf periferal dolaşım) çeşitli yönlerini destekleyebileceği gibi, bazen umulmadık bulgular (örn. peyroni plakları, küçük testisler, prostat kanseri) ortaya çıkarabilir. Fizik muayene, hastaya normal genital anatomi konusunda eğitim ve şüpheleri giderici bilgi verme imkanı da sağlar.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici