Cinsel Sorunların Tedavisi

13 Mayıs 2014

Cinsel Sorunların Tedavisi: Danışanlarının varsayımlarında olduğıı gibi, terapisderin cinsellikle ilgili inançları, varsayımları, anlayışları da kendi kültürlerinden, sınıflarından, ırklarından, cinsiyetlerinden ve cinsel yönelimlerinden etkilenir ve cinsel sorunları tanımlama, anlama, sorgulama ve yanıtlama tarzlarını etkiler. Kültürel yeterlilik geliştirmek, kişinin kendi kültürel inançlarının, varsayımlarının, stereotiplerinin yanı sıra baskın kültürün sahip olduklarını da keşfetmesini gerektirir. Bu tür bilgileri kültüre duyarlı müdahalelere dahil etmek akıllıcadır ( Kress, Erikson, Rayle, & Ford, 2005 ). Terapist, danışanlarıyla çalışma arkadaşlarına sorular sorarak farklı kültürel değerler hakkında bilgi edinmeli, basılı literatürü gözden geçirerek cinsel işlev bozukluklarını ve cinsel terapiyi etkileyen kültürel boyutlar hakkında iç görü kazanmalıdır. Tablo 14.1, sorulması uygun olabilecek konulan sunmaktadır. Cinsel genogram (Hof & Berman, 1986) ve kültürel genogram ( Hardy & Laszloffy, 1985; McGoldrick vd., 1998 ) kullanmak semptomların, korkuların ve cinsel ilişki sorunlarının işlevini anlama konusunda çok yararlı olabilir.

Cinsel Sorunlar Tedavisi

Cinsel sorunlar, biz yaşam döngüsünün içinde ilerlerken ilişkiler bağlamında evrilirler ve bu bağlamda ele alınmalıdırlar. Terapist, terapötik çalışmasına getirdiği değerlerin altını çizmek için kendi cinsel ve kültürel genogramından yararlanabilir. Genogramlar klinisyenin danışanları bağlam içinde görmesini sağlayacak şekilde aile tarihinin ve ilişkilerin haritasını çıkarırlar. Genellikle, mümkün olduğunca geriye giderek hastanın büyük anne babalarını, halalarını, teyzelerini, amcalarını, dayılarını, kuzenlerini, anne babasını ve kardeşlerini içeren aile üyelerinin yanı sıra önceki partnerlerini ve sosyal iletişim ağını da kapsarlar. Genogram, aile öyküsündeki önemli tarihleri de kapsar aile üyelerinin etnik ve dini geçmişlerinin yanı sıra doğumları, ölümleri, evlilikleri, boşanmaları, eve dönüşleri veya evden ayrılmaları. Bu çerçeveye kişinin, çittin ve aile öyküsünün belirli tarafları da eklenir: tıbbi ve psikolojik öykü, eğitsel ve mesleki öykü ve cinsel konularla ilgili olabilecek geçmiş aile sorunları. Cinsel ve kültürel genogramlar oluşturmak çiftlerin kendilerini ve birbirlerini cinsel ve kültürel bir bağlamda anlamalarına yardım etmek için son derece yararlı bir yoldur. Genogramlar, danışanların içinde yetiştikleri değerlerin farkına varmalarına ve bunların cinsel değerlerini, davranışlarını ve kaygılarını nasıl etkilediğini anlamalarına yardım eder.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici