14 Ekim 2015

Cinsel nesne normalde uygun olmayan cinsiyete ait olan insanlaryani eşcinseller diğer açılardan oldukça sağlıklı olabilen bireylerin bir toplamı olarak gözlemcinin dikkatini çekebilir. Öte yandan cinsel nesne olarak olgun olmayan insanların (çocukların) seçildiği olaylar hemen ender sapmalar olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda cinsel nesne olarak sadece çocukların seçilmesi istisnadır. Genellikle bu seçim kişi korkak veya iktidarsız olduğu ve ikame olarak çocuklara yöneldiği, ya da zorlayıcı (ertelenemeyen) bir içgüdü o an için daha uygun bir nesneye ulaşamadığı zaman devreye girer. No Vrtr ki cinsel nesnelerinde bunca çeşitlilik ve değer kaybı sergilemesi cinsel İçgüdünün doğasını aydınlatır; buna karşılık örneğin cinsel nesnelerini çok daha enerjik bir şekilde koruyan açlık içgüdüsü buna ancak en aşırı durumlarda izin verecektir. Özellikle taşra insanlarında hiç de ender olmayan ve cinsel çekimin tür engelini ortadan kaldırıyor gibi gözüktüğü hayvanlarla cinsel ilişki için de benzer bir varsayım geçerlidir.

Cinsel Nesne ve CinselSapmalar

Cinsel nesne, estetik temelde bu ve diğer ağır cinsel sapmaları deliliğe bağlamak insanın hoşuna gider; ama bunu yapamayız. Deneyimler, delilerdeki cinsel içgüdü rahatsızlıklarının, sağlıklı insanlarda, ırklarda veya mesleklerde görülenlerden farklı olmadığını gösterir. Örneğin çocukların cinsel istismarına okul öğretmenleri ve çocuk bakıcıları arasında şaşırtıcı bir sıklıkla rastlanır, çünkü bu tür şeyler için en uygun fırsata sahiplerdir. Deli bu sapmayı sadece daha yoğun sergiler; ya da daha da önemlisi delide bu dışlayıcı olabilir ve normal cinsel doyumun yerini tamamen alabilir.

Cinsel Nesne ve Cinsel Farklılıklar

Cinsel nesne ve cinsel farklılıklarla sağlıklılıktan deliliğe uzanan ölçek arasındaki bu dikkate değer ilişki düşünmek için bolca malzeme sağlar. Ben bunun, cinsel yaşam dürtülerinin, normalde bile ruhsal yapının daha yüksek etkinliklerinin kontrolüne en az tabi kılman dürtüler arasında olması gerçeğiyle açıklanabileceğine inanmaktan yanayım. Deneyimlerime göre sosyal veya ahlaki açıdan ruhsal anlamda anormal olan insanlar değişmez bir şekilde cinsel yaşamlarında da anormaldir. Ama diğer her açıdan ortalamaya yakın olan ve cinsellik gibi zayıf bir noktası bulunan insanın kültürel gelişim sürecinden başkalarıyla birlikte geçse de cinsel yaşamlarında anormal olan birçok insan da vardır. Ne var ki bütün bu tartışmalardan çıkan genel sonuç şudur. Çok sayıda durumda ve şaşırtıcı sayıda bireyde cinsel nesnenin doğası ve önemi arka planda kalır. Cinsel içgüdüde temel ve sabit olan başka bir şeydir. Cinsel nesne makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere...

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici