6 Ağustos 2013

Gençleri karşıt cins arkadaşlığına hazırlayan ergenlik döneminden önceki gelişmeler şöyle özetlenebilir. Erkek çocuklar yaklaşık on bir yaşına geldikleri zaman boyları eskisine göre daha hızlı uzamaya başlarlar ve bu uzama on sekiz , yirmi yaşına kadar devam eder, bundan sonra uzama azalır ve bireyler maksimum boyuna ulaşır. Ancak genel gelişmeye ilişkin her zaman bireysel farkların söz konusu olduğu, ortalama yaşlardan sapmalar olabileceği unutulmamalıdır. Gelişim ve değişmelerin hızlı olduğu buluğ döneminde hemen bir yıl sonra, on iki yaşında iken penisin etrafında, daha sonra koltuk altlarında kıllar çıkmaya başlar. On üç yaşına geldiği zaman ilk boşalma (orgazm) olur. Boşalma kendi kendini tatmin sırasında uykuda, diğer çocuklarla cinsel oyun veya sevişme sırasında ya da cinsel ilişki sırasında olabilir. Bütün bu gelişmelere paralel olarak erkek çocuğun sesi değişir, tizleşir göğüsleri duyarlı hale gelir. Tüm bu değişikliklerin olduğu ergenlik çağı normal cinsel duygular sıklaşır ve kuvvetlenir. Ergen kızlara karşı büyük bir ilgi duymaya başlar, ayrıca boşalabilme potansiyeline erişmiş olası kızlarla ilişkisine yeni bir boyut kazandırır.

Kızlarda Ergenlik

Kızlar da ergenlik döneminin başlangıcı olan buluğ çağında erkeklere paralel değişiklikler geçirirler. Ses değişikliği dışında kızlar da kızlara özgü değişikliklerden geçerler. Genç kızlar erkek çocuklardan bir yıl daha önce olgunlaşır. Kızların cinsel organları etrafındaki kıllar erkeklerden daha evvel çıkar ve erkeğin göğüs adaleleri gelişemeden kızların göğüsleri büyümeye başlar. Kızlar, ortalama olarak, erkek çocukların "meni" üretebilmesinden (ejakülasyon) bir yıl önce "adet görmeye" başlar. Burada kızlardaki ergen gelişme sürecine ters düşen bir farklılık gözlenmektedir. Erkek çocuğun menisinde ilk seferinde sperm bulunduğu ve kızı gebe bırakabildiği halde, tam olarak ispat edilmiş olmamasına rağmen, kızlarda ilk adet görme sırasında döllenme yapabilecek yumurta hücreleri üretememekte, ancak, birkaç ay sonra yumurta üretmeye başlamaktadırlar. Yumurtlama (ovülasyon) sürecinin başlaması aylar, hatta yıllar sürebilmektedir. Bu konuda bireysel farklar söz konusudur. Karşıt cins arkadaşlığı yönünden cinsler arasındaki gelişim farklarından çıkan önemli bir zorluk erkek çocuğun tam kızlarla çıkmaya başladığı zaman kızların boylarının onları geçmeye başladığı zamana rastlamasıdır. Erkek çocuğun kız arkadaşının birdenbire tepesinden baktığını fark etmesi, sıkıntılı durumlara neden olabilmekte, yeniden eşit hale gelmeleri için iki ya da üç yıl beklemeleri gerekmektedir. Geleneksel değerlere göre kızlar kendilerinden daha kısa erkeklerle gezmek istemedikleri için bu bazen bir sorun yaratmaktadır. Kızlara yetişinceye kadar bu sorun henüz uzamaya başlamamış daha küçük kızlarla çıkmayı denemek veya kendi yaşına uygun kısa boylu kızlar bulma gibi çeşitli biçimlerde çözümlenebilmektedir. Kızların hepsi çok uzun olmazlar. Eğer kızlar boy üzerinde durmuyorsa ve kendisi de buna aldırmıyorsa erkekler kendinden daha uzun boylu kızlarla arkadaşlık edebilirler bu yüzden gergin olmaya ve kaygı duymaya gerek yoktur. Karşıt cins arkadaşlığının başladığı yıllar ortaokul dönemine rastlar. Bu yıllarda kızlarla çıkmaya yeni yeni başlayan erkek çocuklar boy farkını zor kabullenirler. Sonuç olarak, henüz o kadar gelişmemiş olan genç kızlar da kendilerinden biraz daha büyüklerle belki de lise düzeyindeki delikanlılarla beraber olurlar. Ancak, sağlıklı kız erkek arkadaşlığı aynı yaş veya yakın yaşlar arasında olanıdır. Eğer gençler boy konusunda subjektif duygulardan kurtulabilirlerse boy farkı bir sorun olmaz. Diğer yandan kısa boylu veya gelişmeye geç başlayan kızlar da olduğundan erkeklerle kızlar arasındaki fırsatlar doğal olarak eşitlenmektedir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici