22 Ekim 2013

Cinsel eğilim bebek doğduktan az sonra başlar. Çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde de formal ve informal düzeyde devam eder. Her dönemde öğrenilmesi gereken bilgiler vardır. Örneğin, iki yaşındaki çocuğunun yanında tedirginlik duyarak cinsel organlarını kapatan bir anne, eşini çocuğunun önünde sıcakça kucaklayarak öpen, kendi duygularını ortaya koyan bir baba bilinçli veya bilinçsiz olarak çocuklarına cinsel eğitim veriyor demektir. Genellikle çocukların cinsel eğitimlerinin "evde" ve "okulda" yapılması gerektiği, "yayın organları" ve "toplumun" da yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Zannedildiğinin aksine, yapılan araştırmalar gençlerin cinsel bilgilerin çok azını evde ve okulda öğrendiklerini göstermiştir. Bu sonuç, ana-baba ve diğer yetişkinler için de geçerlidir. Bilinen diğer bir gerçek de ana-babaların kendi çocukluklarında şikâyetçi oldukları geleneksel cinsel eğitim kurallarını bugün kendi çocukları üzerinde aynen uygulamakta olduklarıdır.

Toplumdaki Cinsel Kültür

Toplumdaki inanışlar ve tutumlar ağır ve geç değişmeye uğramaktadır. Cinsellik gibi kapalı bir konuda devrim yapmanın çok güç olduğu düşünülerek, toplumumuzda genel kültür gelişimi belli bir düzeye gelinceye kadar cinsel eğilimin ailelere bırakılmasının daha gerçekçi olacağını savunan görüşlerde vardır. Ancak, bunun için yine de ana-babaların cinsellik ve cinsel eğitim konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Bu amaçla cinsel eğitimin "halk eğitimi" ve "ana-baba eğitimi" şeklinde başlatılması yararlı olabilir. Böylece çocuklar, ana-babalarından doğru bilgiler öğrenmiş olurlar. Ana-baba ve yetişkinlerin bilgilerinin yetersiz, olması, cinsel davranışlar konusunda çocuklarına karşı olan sorumluluklarını azaltmaz. Ana-babalar mevcut ve geçmişten miras kalmış bilgiler ve önyargılar yerine, değişen dünya koşullarına ve geleceğe göre çocuklarını eğitmeye dikkat etmelidirler. Bu kitabın kapsamında cinsel yaşam ve cinsel eğitim konularında ana-babalara yardımcı olunabileceği düşünülen bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu süregelen cinsel sorunları hafifletmeye yardımcı olmak için ana-baba, yetişkin, öğretmen ve tüm ilgililerin cinsellik konularında ortak ve temel bir tutum içinde olmaları ve çocuklara açık, dürüst ve samimi davranmaları gerekmektedir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici