Çift ve İlişki Sorunları

3 Haziran 2014

Çift ve ilişki sorunları EİB\'nin gelişimini tetikleyebilir veya bozukluğun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir (Rosen, 2000; Althof vd., 2005). Her iki durumda da, ciddi ilişki çatışmaları veya iletişim güçlükleri yaşayan çiftlerin PDE5 inhibitörü veya başka tıbbi tedavi kullanımından yararlanma olasılığı pek yoktur. Yine, bu kişiler PDE5 inhibitörleriyle ilgili klinik çalışmaların dışında nıtulmuştur ve ilişki problemlerine yüklenebilecek tedavi başarısızlıklarının oranı konusunda bilgi eksikliği vardır. Althof vd. (2005), kısa süre önce EIB dâhil tüm cinsel sorunlarda ilişki meselelerini ele almanın önemini vurgulamıştır. Çalışma arkadaşlarımın ve benim sık karşılaştığımız ilişki sorunları, partnerlerden birinin evlilik dışı ilişki kurma olasılığı, karşılanmamış cinsel veya cinsellik dışı ihtiyaçlarla ilgili uzun süreli kızgınlık veya içerlemeler, ilişkideki güç mücadeleleri, fiziksel veya duygusal yakınlık kaybıdır. Fiziksel görünümde değişiklikler (örneğin belirgin kilo artışı) ve cinsel cazibe kaybı üzerinde durulması gereken ek faktörlerdir.

Çift ve İlişki Sorunu

Çiftin ilişkisi ve partnerlerin endişeleri, PDE5 inhibitörü tedavisi başlamadan önce dikkatle değerlendirilmelidir. Bu durumlara uygulanabilecek net yönergeler veya basit pratik kurallar yoktur. Her vakada, EİB\'nin tıbbi tedavisi başlamadan tince ilişkideki sorunun türü ve derecesinin yanı sıra, sorunun çift üzerindeki olası etkisi dikkatle değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda, cinsel faaliyetin yeniden başlaması ilişkideki gerilimin azalmasına yol açabilir; böylece çiftin sorunları hakkında daha etkili ve problem çözücü bir iletişim kurmasını kolaylaştırabilir. Ancak kimi vakada, cinsel birleşme girişimleri altta yatan çatışma ve gerilimleri belirgin şekilde arttırabildiğinden, bu girişimler başka alanlarda kayda değer gelişmeler sağlanana dek ertelenmelidir; özellikle evlilik veya ilişki dışı ilişkilerin veya cinsel faaliyetin bulunduğu vakalarda, PDE5 inhibitörü uygulaması daha dikkati ele alınmalıdır.
İlişki sorunları çok ciddi olmayan çiftlerde, doktor veya terapist ilişkideki doyumu arttırmak ve cinsel konular hakkındaki iletişimi geliştirmek için basit yönergeler verebilir. Sözgelimi, çift cinsel olarak beğendikleri, beğenmedikleri, tercih ettikleri ve öncelik verdikleri hakkında doğrudan iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici