Boşanmış Kadınların Maruz Kaldığı Durumlar

8 Temmuz 2015

Boşanmış kadınların maruz kaldığı durumlar hakkında hazırladığımız bu makale de tarih den bu yana gelen boşanmış kadınların maruz kaldığı durumları ve yarattığı sosyal sonuçları inceledik ve sizlere kısa bir bilgi olarak aktarmak istedik. Boşanmış kadın, her şeyden önce evliliğinin neden başarısızlıkla sonuçlandığını gerçek yüzüyle karşı karşıya gelmelidir. Kendi kendisine dürüstlük ve cesaretle, nerelerde hata yaptığını ve mutluluk şansını yitirdiğini açıklamalıdır. Daha iyi bir yaşama hazırlanması için kadın boşanmayı toplumun hata diye kabul ettiğini aklından çıkarmalıdır. Boşanma iki kişiyi ilgilendiren bir hatadır. Ve boşanma asla bir suçlu kurban olayı değildir, fakat pekte suçlu olmayan iki masum insanın kurban edilmesidir. Maalesef, toplumumuzun garip ve ilkel boşanma yasaları mutsuz bir evliliği bağlarından çözüp kurtarmaktan çok bu çatışmada tarafların birbirlerinden koparacakları ödüllerle ilgilidir. Bazı ayrıcalıklar hariç, diğer boşanma kararlan, ortada iki düşman taraf varmışçasına kavgaların çoğunun kılıç veya sopalarla çözümlendiği Orta Çağ İngiltere’sinden kalma yöntemlerle verilir.

Boşanmış Kadının Maruz Kaldığı Durumlar

O çağlarda şövalye ve leydiler aralarındaki anlaşmazlıkları hem trajik hem de çok komik çözümlerlerdi. Mahkeme için en ideal yer şatonun bahçesi seçilirdi, çoğu zaman havasız sıkıcı bir yerde mahkeme salonu işini görürdü. Kadın Aldatılmış Bakire kocası da haydut rolünü oynardı. Tabii Kral da yargıç olurdu. Aldatılmış bakire bir bir yakınmalarını sıralar, haydut koca da bunlara itiraz ederdi (tabii ona hiç kimse inanmazdı). Ve sonunda kral, haydudu cezalandırırdı. Bazı kez cezalar sembolik olmaktan çıkardı. Cömertçe verilen nafaka, çocuğun yetiştirilmesi için ayrılan masraflar ve malına mülküne el konması, o durumdaki bir kocayı ekonomik açıdan çok kötü duruma düşürebilirdi. Boşanmış kadınların maruz kaldığı durumlar günümüz de tabii ki böyle değildir. Eğer koca kendisine verilen cezayı yerine getirmezse, kral onu zindana atardı. (Bu ortaya başka bir ilginç noktayı çıkartır. Eğer koca karısına nafaka ödemezse hapishaneyi boyluyordu, hem de mahkeme edilmeden, cezaya çarptırılmadan nafaka vermeye razı oluncaya dek belki yıllarca hapiste kalırdı).

Boşanmış Bayanların Maruz Kaldığı Durumlar

Hiç bir kadın, gerçekte boşanmanın kendisini rahata eriştireceği gibi asılsız bir sürü peri masalından meydana gelen yasalara inanmak gibi bir lükse bel bağlamaz. Toplum içinde kocanın işlediği günahların listesini dinlemek belki hoş bir şeydir. Diğer liste açığa çıkmaz ama kadını zor duruma sokan bu listedir. Ve bunun üstünde önemle durulması gerekir. Kadın kendi kendine kaldığı zaman veya tecrübeli bir psikiyatri yardımıyla, boşanma adı verilen ve eşlerin her ikisini de felakete sürükleyen ve buna neden olan bazı kötü ve kasıtlı, insanlık dışı davranışlarını teker teker meydana çıkarmak zorundadır. Kendi hataları ile yüz yüze gelip, evliliğinin artık yaşanılmaz bir şey olduğunun yargısına varmasına sürükleyen hatalı düşüncesinin ne olduğunu anlamalıdır. Bundan sonra ki makalemiz de sizlere benzer konular ile alakalı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Boşanmış kadınların maruz kaldığı durumlar ile alakalı makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici