25 Kasım 2015

Anüs Bölgesi Faaliyeti ağız bölgesi gibi, anüs bölgesi de durumu dolayısıyla, başka bir fizyolojik fonksiyonun üstüne cinsel bir faaliyet oturtmayı (dayatılmasını) mümkün kılmaktadır. Başlangıçta, bu bölgenin erojen niteliğinin çok önemli olduğu söylenebilir. Psikanaliz, bu bölgeden doğan cinsel uyarmaların ne gibi değişikliklere uğradığı ve kimi zaman bireyin hayatında, bu bölgenin üremsel (genital) uyarılmaya nasıl yol açtığı 'konusunda şaşırtıcı bilgiler verir. Çocuklukta, sık sık görülen, bağırsak bozuklukları, bu bölgede aşırı bir duygusallık yaratır ve çoğu zaman, bu yaşlarda, bağırsak bozukluklarının "sinirliliğe" sebep olduğu söylenir. Daha sonraları, nevrozların ortaya çıkışında bu bağırsak bozukluklarının önemli bir rol oynadığı görülür. Anüs bölgesi, değişikliğe uğramakla birlikte, erojen bir karakter taşımağa devam ettiğini düşünürsek, eski hekimlerin, nevrozların ortaya çıkışında bağırsak bozukluklarına verdikleri önemin pek de yanlış olmadığını anlarız.

Anüs Bölgesi Zevk Duyarlılığı

Anüs bölgesi zevk sağlayıcı duyarlığını kullanan çocuk dışkı maddelerini, şiddetli kas kasılmalarına yol açacak biçimde tutmasını ve anüs bölgesi üzerinden geçip mukoza üzerinde baskı yaparak belli birtakım duyumlara sebep olmasını sağlaması iç ötekilerden ayrılır. Bu olayın acı verdiği gibi belli bir zevki sağlamış olması da gerekmektedir. Daha sonra görülecek sinirliliğin habercilerinden biri de, lazımlığa oturan çocuğun, bağırsaklarını boşaltmak istememesi ve bunu kendi keyfince yapmak istemesidir. Çocuk için önemli olan, dışarı çıkmanın sağladığı zevki duyabilmektir. Yatağını kirletip kirletmemesi onun umurunda bile değildir. Dışarı çıkmamakta ayak direyen çocuklara "yaramaz" diyen eğitimciler haksız değildir.

Anüs Bölgesi Mukoz Uyarım

Anüs bölgesi duyarlığı olan bir mukoza üzerinde bir uyarım gibi etkileyen dışkı maddesi, aynı zamanda, çocukluk sona erince sahneye çıkacak olan bir ana organın öncülüğünü yapmaktadır. Ama dışkı maddesi başka anlamlar da taşımakladır. Çocuk dışkıyı kendi vücudunun bir parçası gibi görür. Bu madde, çocuk için,, verdiği zaman uysallığını vermediği zaman da başkaldırmasını dile getiren bir "armağan" dır. Daha sonraları, çocuk, "armağan" kavramından, "bebek" kavramına geçer. Çocukların, cinsel teorilerinden birine göre, "bebek" alınan besinler yoluyla teşekkül etmekte ve bağırsaklardan çıkmaktadır. Anüs bölgesinin mastürbasyonu sağlayan dışkı maddesinin, sırf bu yüzden dışarı çıkarılmaması, nevrozlardada sık sık gördüğümüz pekliğin kaynaklarından biridir. Nevrozlular arasında, dışarı çıkmaya adeta gizli bir tören haline getirmemiş kimselerin pek az bulunması, anüs bölgesi taşıdığı anlamı açığa vuran bir gerçektir. Anüs bölgesi, merkezden ya da çevreden gelen kaşınma sonucunda, parmakla mastürbasyon yapılmak yoluyla uyarılması ikinci çocuklukta sık sık rastlanan bir davranıştır. Anüs bölgesi makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…..

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici